Akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

Akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

Od 15 do 27 kwietnia 2023 roku zostanie przeprowadzona wiosenna akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Szczepienie lisów obejmie obszar całego województwa małopolskiego. Szczepionka zrzucana będzie z samolotów oraz wykładana ręcznie,

Zalecenia:

1) prosimy nie podnosić, nie dotykać i nie rozłamywać szczepionki,

2) przy ewentualnym kontakcie szczepionki ze skórą, błonami śluzowymi, otwartymi ranami, oczami natychmiast dokładnie umyć te miejsca wodą i mydłem oraz niezwłocznie zgłosić się do lekarza medycyny lub najbliższej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej,

3) każdy kontakt zwierząt domowych i zwierząt gospodarskich ze szczepionką zgłosić do lekarza weterynarii lub najbliższego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii,

4) w okresie akcji szczepienia lisów oraz przez 14 dni po jej zakończeniu nie wypuszczać bez opieki psów i kotów, a w czasie spacerów psy prowadzić na smyczy i w kagańcu.

więcej informacji na ten temat udziela Powiatowy Lekarz Wterynarii w Limanowej pod nr tel. (18) 337 17 61

Zobacz również