Fotowoltaika zasili miejskie instytucje, a także urządzenia w parku

Fotowoltaika zasili miejskie instytucje, a także urządzenia w parku

Limanowski magistrat jest w trakcie postępowania przetargowego na instalacje fotowoltaiczne. Miasto na ten cel otrzymało dofinansowanie z rządowego programu Polski Ład w wysokości 2 mln zł.

Prąd z fotowoltaiki ma zasilić nie tylko oczyszczalnię ścieków, ale też inne instytucje użyteczności publicznej w mieście.

– Na Limanowskim Domu Kultury będzie budowana instalacja zarówno nad salą widowiskową, jak i jego częścią noclegową – tłumaczy Władysław Bieda.

Burmistrz Limanowej dodaje, że panele fotowoltaiczne zostaną zamontowane również na hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3.

Pozyskana z nich energia będzie wykorzystywana do oświetlenia parku, a także działających tam urządzeń.

Wykaz inwestycji, które są objęte postępowaniem przetargowym.

  1. Instalacje fotowoltaiczne dla przepompowni wody oraz dla przepompowni ścieków,
  2. Instalacje fotowoltaiczne dla Limanowskiego Domu Kultury oraz zaplecza noclegowego LDK,
  3.  Instalacje fotowoltaiczne dla sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 i Parku Rekreacji oraz zaplecza obsługi krytego parkingu,
  4. Instalacje fotowoltaiczne dla stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków.
Fot. UM Limanowa

Zobacz również