Mieszkańcy gminy Dobra pożegnali śp. Stanisława Zawadę

Mieszkańcy gminy Dobra pożegnali śp. Stanisława Zawadę

10 kwietnia w wieku 74 lat zmarł Stanisław Zawada – wieloletni pracownik Urzędu Gminy Dobra (1973 – 2015), zastępca wójta w latach 1990 – 2003. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 12 kwietnia w Dobrej.

Notkę biograficzną opublikował Urząd Gminy Dobra.

Śp. Stanisław Zawada był absolwentem Technikum Budowlanego w Nowym Sączu, które ukończył w 1969 roku. Na początku swojej pracy, od 1973 roku, zajmował się sprawami dotyczącymi dokumentacji budowy, przebudowy i remontów strażnic i innych obiektów pożarniczych w ramach czynów społecznych i funduszu gminnego. Rok później został inspektorem ds. budownictwa z upoważnieniem do wydawania postanowień w sprawie robót budowlanych i rozbiórkowych oraz decyzji o pozwoleniach na budowę i decyzji w sprawie obowiązków właścicieli nieruchomości przyległych do dróg, ulic i placów w przedmiocie utrzymania czystości na drodze. W kolejnych latach pracy zajmował się sprawami zagospodarowania przestrzennego gminy, nadzoru techniczno-budowlanego, inicjowania i współdziałania w organizowaniu lokalnej produkcji materiałów budowlanych oraz organizowania zespołowej odbudowy i przebudowy wsi. Zajmował się także realizacją planów budownictwa inwentarskiego u rolników indywidualnych i gospodarstwach specjalistycznych  oraz nadzorem nad prawidłowym rozdziałem materiałów budowlanych. W szczególności przez wiele lat prowadził procesy budowlane inwestycji gminnych. 1 października 1983 roku został mianowany przez ówczesnego naczelnika gminy, Aleksandra Szyrszenia, kierownikiem Referatu Gospodarki Terenowej i Komunikacji w Urzędzie Gminy Dobra. 26 października 1990 roku uchwałą Rady Gminy Dobra został wybrany zastępcą wójta gminy Dobra. Funkcję tę pełnił do 2003 roku. Od 1984 roku wykonywał również prace projektowe jako projektant w  Rejonowym Zakładzie Usług Projektowych w Limanowej. Był człowiekiem wysokiej kultury osobistej, niezwykle uprzejmym, oddanym bez reszty sprawom społecznym i służbie na rzecz mieszkańców gminy.


źródło: Urząd Gminy Dobra; oprac. MAG

fot. Urząd Gminy Dobra

Zobacz również