Druhowie z Limanowej oraz Łososiny Górnej obchodzili swoje święto

Druhowie z Limanowej oraz Łososiny Górnej obchodzili swoje święto

Druhowie z Limanowej oraz Łososiny Górnej obchodzili swoje święto. Obecna była również delegacja z partnerskiego miasta Wathlingen w Niemczech.

Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w Bazylice Matki Boskiej Bolesnej.  Przewodniczył jej kapelan powiatowy strażaków, ks. Bogdan Stelmach, który podczas homilii udzielił błogosławieństwa zgromadzonym strażakom. Po nabożeństwie uczestnicy przeszli na rynek, gdzie miała miejsce oficjalna część obchodów. Tam odczytano informacje dotyczące działalności jednostek OSP Limanowa i OSP Łososina Górna. Podniesiono flagę państwową na maszt, a prowadzący Marian Wójtowicz powitał strażaków, gości i mieszkańców. Główny komendant straży pożarnej w Wathlingen, Axel Kernbach, który przewodził niemieckiej delegacji, odczytał  list od burmistrz Claudii Sommer.

Zasłużeni druhowie otrzymali miejskie odznaczenia przyznane przez Radę Miasta Limanowa. Treści uchwał w sprawie nadania Tytułów i Medali „Przyjaciel Miasta Limanowa” odczytała przewodnicząca Rady Miasta Limanowa, Jolanta Juszkiewicz, a wraz z nią wręczenia odznaczeń dokonał burmistrz Władysław Bieda, poseł Urszula Nowogórska oraz wiceminister klimatu i środowiska Edward Siarka. Odznaczenia miejskie otrzymali: dh Mateusz Musiał, dh Maciej Dąbrowski, dh Ignacy Raczek, dh Łukasz Smoleń, dh Tomasz Matras i dh Franciszek Król. Władysław Bieda skierował do strażaków słowa podziękowania za ich codzienną  gotowość do niesienia pomocy mieszkańcom, za ich niebezpieczną i ciężką pracę, niejednokrotnie ratującą ludzkie zdrowie i życie, a wraz z podziękowaniami burmistrz złożył wszystkim strażakom serdeczne życzenia wytrwałości w niełatwej i wymagającej służbie. Słowa podziękowania do druhen i druhów skierowali także poseł Urszula Nowogórska, wiceminister klimatu i środowiska, Edward Siarka, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej – st. bryg. Tomasz Pawlik, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Limanowej – st. bryg. Grzegorz Janczy, a także przewodniczący Rady Powiatu Limanowskiego – Józef Pietrzak  i wójt gminy Limanowa – Jan Skrzekut. W uroczystości wzięli również udział: zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Limanowej – mł. insp. Albert Kogut, chorąży Grzegorz Cichański ze 114. Batalionu Wojsk Obrony Terytorialnej, zastępca burmistrza Limanowej – Wacław Zoń, a także limanowscy radni.

W trakcie uroczystości na płycie rynku miał miejsce pokaz wozów bojowych OSP Limanowa i OSP Łososina Górna. Wozy strażackie cieszyły się zainteresowaniem  szczególnie wśród najmłodszych, dla których była to okazja do zapoznania się z pracą druhów ochotników.


źródło: Urząd Miasta Limanowa; oprac. MAG

fot. Urząd Miasta Limanowa

Zobacz również