Karolina Maria Zapała laureatką drugiego miejsca w ogólnopolskim konkursie na Koordynatora Roku 2022 Korpusu Solidarności

Karolina Maria Zapała laureatką drugiego miejsca w  ogólnopolskim konkursie na Koordynatora Roku 2022 Korpusu Solidarności

Karolina Maria Zapała, prezes Stowarzyszenia „Kierunek Przyszłość” z Poręby Wielkiej i twórczyni Zagórzańskiego Centrum Wolontariatu z siedzibą w Miejskiej Bibliotece w Mszanie Dolnej, została laureatką drugiego miejsca w ogólnopolskim konkursie na Koordynatora Roku 2022 Korpusu Solidarności. Wręczenie nagród odbyło się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

Gala stanowiła podsumowanie V Forum Wolontariatu, zorganizowanego przez Kancelarię Prezydenta RP i Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

– To dla mnie ogromne wyróżnienie! Te dwa dni, to dni piękna serc ludzi, którzy poświęcają swój czas, talenty, kompetencje do tego, aby krzewić ideę wolontariatu długoterminowego w Polsce. Często słyszę od moich wolontariuszy, że jestem ich aniołem, ale prawda jest taka, że to oni są moimi skrzydłami, a bez nich nie umiałabym latać!  Wyjechałam z Warszawy z jeszcze większą motywacją do działania! Do tego, aby móc choć w kawałku zmieniać świat na lepsze. Do pracy, która stała się pasją. Do ludzi, którzy stali się fundamentem i sensem podjętych inicjatyw! Wszystkim laureatom składam serdeczne gratulacje i życzę jeszcze większych pokładów energii do działania! – skomentowała Karolina Maria Zapała.

W kapitule konkursu zasiedli: Wojciech Kolarski – sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP; Marzena Michałek – sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, pełnomocnik rządu ds. wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego; Piotr Mazurek – przewodniczący Rady NIW – CRSO; prof. dr hab. Ewa Leś – członek Rady NIW – CRSO; Jarosław Bierecki – członek Rady NIW – CSRO, ambasador Korpusu Solidarności; Piotr Krygiel – członek Komitetu ds. Pożytku Publicznego, prezes Fundacji GPW; dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. ucz. – dyrektor Narodowego Centrum Kultury;  dr hab. Paweł Poszytek – dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji; Jan Ołdakowski – dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego; Marcin Chludziński – prezes Zarządu „Gaz-System” S.A.; s. Jolanta Glapka – Fundacja Pasja Życia; Ida Nowakowska-Herndon – ambasador Korpusu Solidarności; Jan Mela – ambasador Korpusu Solidarności; Dariusz Malejonek – ambasador Korpusu Solidarności oraz  Marcin Wikło – ambasador Korpusu Solidarności.


źródło: Stowarzyszenie „Kierunek Przyszłość”; oprac. MAG

fot. Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, „Kierunek Przyszłość”

Zobacz również