Wystawa podsumowująca warsztaty artystyczne

Wystawa podsumowująca warsztaty artystyczne

Do 23 czerwca w Miejskiej Galerii Sztuki w Limanowej można oglądać prace uczestników warsztatów artystycznych, prowadzonych w pracowniach Limanowskiego Domu Kultury – plastycznej, ceramicznej, robótek ręcznych i sztuk plastycznych.

Oficjalnego otwarcia ekspozycji dokonały Joanna Michalik – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Magdalena Szczygieł-Smaga – dyrektor Limanowskiego Domu Kultury. Głos zabrały instruktorki, Zofia Ślezak i Stanisława Oleksy, który dziękowały uczestnikom zajęć. Odczytano także okolicznościowy list dra Jacka Dudka – prowadzącego pracownię sztuk plastycznych. Nie zabrakło również gratulacji ze strony władz miasta Limanowa, reprezentowanych przez radnych: Stanisława Orzechowskiego, Jana Winiewskiego i Piotra Zonia.


źródło: MBP w Limanowej i LDK; oprac. MAG

fot. MBP w Limanowej i LDK

Zobacz również