Dotacje dla samorządów, instytucji i organizacji z powiatu limanowskiego. Promesy wręczył marszałek Witold Kozłowski

Dotacje dla samorządów, instytucji i organizacji  z powiatu limanowskiego. Promesy wręczył marszałek Witold Kozłowski

W Małopolskim Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu odbyło się przekazanie promes beneficjentom, biorącym udział w konkursach „Kapliczki Małopolski”, „Małopolska Pamięta”, „Małopolskie Chóry – Małopolska Rozśpiewana”, „Małopolskie Orkiestry Dęte 2023”, „Kultura Wrażliwa” oraz „Etno Małopolska”. Dotacje odebrali także przedstawiciele samorządów, instytucji i organizacji z powiatu limanowskiego.

DOTACJE DLA PODMIOTÓW Z TERENU POWIATU LIMANOWSKIEGO

Kapliczki Małopolski”

– Gmina Dobra  – Konserwacja kapliczki słupowej matki Boskiej Niepokalanej w miejscowości Chyszówki – 4 500 zł,

– Gmina Jodłownik – Prace konserwatorskie przy kapliczce Świętej Rodziny w Wilkowisku 19 500 zł,

– Gmina Limanowa – Remont przydrożnej murowanej kapliczki w miejscowości Kłodne – 18 000 zł,

– Gmina Łukowica – Remont kapliczki przydrożnej z 1. poł. XX w. w Roztoce – II etap – 32 000 zł,

– Gmina Mszana Dolna – Kompleksowa renowacja kamiennej kapliczki filarowej w Łętowem – II etap   – 8 500 zł,

– Miasto Mszana Dolna – Translokacja i konserwacja kapliczki św. Andrzeja Boboli w Mszanie Dolnej   – 12 000 zł,

– Gmina Słopnice – Konserwacja kamiennej kapliczki filarowej z 1940 r. w Słopnicach – 9 000 zł,

– Gmina Tymbark – Prace konserwatorsko-restauratorskie kamiennej kapliczki domkowej  z XVIII/XIX w., zlokalizowanej na osiedlu Malarzówka w Tymbarku  – II etap – 7 000 zł.

Małopolska Pamięta”

– Gmina Dobra  – Konserwacja pomnika ofiar II wojny światowej na cmentarzu parafialnym w Dobrej – III etap – 12 000 zł,

– Miasto Limanowa – Renowacja Pomnika Legionistów w Łososinie Górnej – 16 000 zł.

Małopolskie Orkiestry Dęte”

– Orkiestra Dęta Mszana Górna – Wsparcie i popularyzacja swojej działalności oraz rozwój muzycznych talentów  poprzez Orkiestrę Dętą w Mszanie Górnej   – 8 000 zł,

– Stowarzyszenie Parafialna Orkiestra Dęta w Laskowej – Podniesienie atrakcyjności i poziomu artystycznego Parafialnej Orkiestry Dętej w Laskowej – 8 000 zł,

– Stowarzyszenie Przyjaciół Limanowian – Jubileusz 100-lecia Orkiestry Dętej „Echo Podhala – 8 000 zł.

Małopolskie Chóry – Małopolska Rozśpiewana”

– Chór Męski przy Bazylice Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej   – Muzyka chóralna szansą na rozwój twórczych zainteresowań       – 10 000 zł,

– Stowarzyszenie Chór Chłopięcy Bazyliki Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej  – Warsztaty wokalne w Busku-Zdroju – 10 000 zł.

„Etno Małopolska”

– Stowarzyszenie „Bliżej Tradycji” – Doposażenie zespołu „Starowiejski Hyr” – stroje – 10 000 zł,

– Stowarzyszenie Miłośników Kultury Góralskiej „Pod Cyrlom” – Zakup zagórzańskich strojów regionalnych dla członków Stowarzyszenia Miłośników Kultury Góralskiej „Pod Cyrlom” – 10 000 zł,

– Stowarzyszenie Przyjaciół Limanowian – Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez wykonanie tradycyjnych strojów dla dziecięcej grupy Zespołu Regionalnego „Limanowianie” – 10 000 zł.

– Stowarzyszenie Związek Podhalan Oddział Górali Zagórzańskich w Lubomierzu – Kultywowanie tradycji Zagórzańskich poprzez warsztaty tańców zagórzańskich oraz zakup elementów strojów damskich i męskich – 10 000 zł.

– Związek Podhalan w Polsce Zarząd Główny – Zakup strojów regionalnych dla Związku Podhalan Oddział Młyńczyska wraz z organizacją konferencji na temat miejscowego dziedzictwa kultury góralskiej wraz z przeprowadzeniem działań promocyjnych w tym zakresie – 10 000 zł.

W tym roku, na terenie całego województwa przekazano w sumie 282 dotacje na łączną kwotę 3 590 000 zł.

– Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą obecność, ale przede wszystkim za to, co robicie. Dzisiaj padło tu takie słowo, z języka urzędniczego – beneficjenci. Ja jednak zamieniłbym je na wspaniałe organizacje, wspaniałych ludzi, którzy poprzez swoją aktywność w czasem niewielkich wspólnotach artystycznych ubogacają nasz region i dbają o jego dziedzictwo kulturowe. Zainteresowanie tego typu zadaniami województwa jest dla nas potwierdzeniem, że kierunek, który wspólnie z zarządem obraliśmy na początku kadencji jest właściwy. Śledźcie zatem nasze strony i zachęcam do aplikowania – powiedział marszałek Witold Kozłowski.

 

źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego; oprac. MAG

fot. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Zobacz również