Druhowie z Kasinki Małej świętowali jubileusz 90 lat działalności

Druhowie z Kasinki Małej świętowali jubileusz 90 lat działalności

Ochotnicza straż pożarna w Kasince Małej obchodziła jubileusz 90 lat swojej działalności. Uroczystość rozpoczęła się od mszy św. w parafialnym kościele.

Tuż po niej, już przed miejscową remizą miła miejsce dalsza część wydarzenia.

Przy akompaniamencie orkiestry dętej Echo Gór, działającej w strukturach jednostki najpierw odbył się jej przegląd, a później wciągnięto flagę na maszt.

Historie jednostki przybliżył jej obecny prezes Mariusz Grzyb, który wspomniał najważniejsze jej wydarzenia.

Jednostka z Kasinki Małej wzbogaciła się o nowy pojazd. Quad o wartości blisko 50 tys. zł na pewno druhom się przyda, zwłaszcza, że będzie on służył w akcjach na trydnym górzystym terenie. Pojazd poświecił proboszcz parafii ks. Paweł Rybski.

Były również i odznaczenia dla druhów z Kasinki Małej.

Wiele uwagi poświecono nie tylko historii i dokonaniom  strażaków, ale także przyszłości, o której mówił Grzegorz Janczy, prezes Powiatowego Związku Strażaków OSP.

Zobacz również