Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z jednostki OSP w Wysokiem złożyła ślubowanie

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z jednostki OSP w Wysokiem złożyła ślubowanie

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z jednostki OSP w Wysokiem złożyła ślubowanie. Pasowania 38 druhen i druhów dokonał prezes Tadeusz Witecki, legitymacje wręczył naczelnik Józef Banach.

W uroczystości zaprzysiężenia wzięli udział: poseł Urszula Nowogórska, starosta Mieczysław Uryga, wójt gminy Limanowa Jan Skrzekut, członek Zarządu Powiatu Limanowskiego Józef Jaworski, radna gminy Limanowa Beata Kwiatkowska, sołtys wsi Wysokie Władysław Lorek, dyrektorzy szkół podstawowych w Kaninie Halina Śmierciak oraz w Wysokiem Bogdan Kożuch, jak również rodzice i mieszkańcy Wysokiego i Kaniny.

– Uroczystość jest niezwykła i niepowtarzalna, te osoby kiedyś zasilą szeregi naszej jednostki by służyć  Bogu na chwałę, ludziom na pożytek – mówił prezes Tadeusz Witecki.

Podczas uroczystości zostały wręczone odznaczenia dla najbardziej zasłużonych strażaków.

 

źródło: OSP Wysokie; oprac. MAG

fot. organizatorzy

Zobacz również