Szkoła w Kasince Małej zmieni patrona: Święta Rodzina z Nazaretu zamiast komunisty Broniewskiego

Szkoła w Kasince Małej zmieni patrona: Święta Rodzina z Nazaretu zamiast komunisty Broniewskiego

Na najbliższej sesji Rady Gminy Mszana Dolna (prawdopodobnie 31 lipca) radni zajmą się projektem uchwały dotyczącej zmiany patrona Zespołu Placówek Oświatowych w Kasince Małej.

Społeczność miejscowości doszła do wniosku, że obecny, jeszcze formalnie funkcjonujący w dokumentacji patron placówki Władysław Broniewski, nie przystoi do współczesnych czasów.

Dla starszego pokolenia jest kojarzony z wierszem „Bagnet na broń”, bo to właśnie wersy i słowa tego utworu uczono się na pamięć deklamując na lekcjach jeżyka polskiego.

I pomimo, że Władysław Broniewski to bez wątpienia wybitny poeta określany mianem rewolucjonisty, to również żołnierz Legionów, a także uczestnik wojny polsko-bolszewickiej i więzień Łubianki, to jednocześnie ideologicznie związany z komunizmem.

Po zakończeniu II wojny światowej jego twórczość skrzętnie została wykorzystana do propagandy działań władz Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.

Patronem szkoły będzie Święta Rodzina

Na stronie internetowej szkoły w Kasince Małej śladu po Broniewskim już nie ma. Możemy za to przeczytać informację o głosowaniu, jakie zostało zorganizowane przez placówkę, aby ostatecznie wyłonić nowego patrona szkoły.

Wybór ten został dokonany w ankiecie, w której swój głos oddali nauczyciele, uczniowie, a także rodzice.

Można było głosować na takie osoby, jak: ks. kan. Stanisław Uryga, Maria Skłodowska-Curie, ks. Jan Twardowski,  Adam Mickiewicz, Henryk Sienkiewicz, Witold Pilecki, Tadeusz Kościuszko, Jerzy Kukuczka, Jan Paweł II, Kornel Makuszyński.

Ostatecznie zdecydowano się na wybór patrona, którym została Święta Rodzina z Nazaretu. Jak czytamy na stronie internetowej w zakładce dot. patrona szkoły: Rodzina, to „najważniejsza, podstawowa grupa społeczna, na której opiera się całe społeczeństwo”.

W niej można znaleźć wsparcie, akceptację, miłość i uznanie…

Zobacz również