Relacja z 22. Powiatowego Przeglądu Dorobku Artystycznego i Kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Limanowskiego

Relacja z 22. Powiatowego Przeglądu Dorobku Artystycznego i Kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Limanowskiego

W niedzielę w parku miejskim w Limanowej zakończył się Powiatowy Przegląd Kół Gospodyń Wiejskich. Na stołach królowała smaczne potrawy, a panie z naszego regionu zaprezentowały również rękodzieło i przygotowane przez siebie występy sceniczne. Można powiedzieć, że było smacznie, muzycznie i kolorowo.

W tym roku o palmę pierwszeństwa rywalizowało 8 kół: z Laskowej, Podłopienia, Krasnego Lasocic, Słopnic, Zbludzy, Rupniowa – Centrum, Łososiny Górnej i Pasierbca.

Na Małopolskim Przeglądzie Dorobku Artystycznego i Kulinarnego KGW w Jabłonce na Orawie, nasz region będą reprezentowały panie KGW w Laskowej i Krasnego Lasocic.

(…) Poszczególne kategorie konkursowe (tradycyjnych potraw, rękodzieła artystycznego, scenek obyczajowych oraz pieśni) oceniała komisja w składzie: Jadwiga Adamczyk – główny specjalista ds. muzyki ludowej, Zofia Skwarło – konsultant w zakresie kultury ludowej, konsultant ruchu folklorystycznego oraz Benedykt Kafel – etnograf. Podczas ogłoszenia wyników podkreślony został wysoki oraz bardzo wyrównany poziom prezentacji. W związku z czym komisja zdecydowała o przyznaniu czterech równorzędnych I miejsc oraz nagrody finansowej w wysokości 2500 zł dla KGW Laskowa, KGW Krasne Lasocice, Stowarzyszenie KGW Rupniów Centrum oraz KGW Pasierbiec. II miejsce i nagrodę finansową w wysokości 2000 zł otrzymało KGW Łososina Górna. Natomiast trzy równorzędne III miejsca i nagroda finansowa w wysokości 1700 zł trafiły do KGW Podłopień, KGW Słopnice i KGW Zbludza. Nagrody ufundowało Starostwo Powiatowe w Limanowej (…) – czytamy na stronie starostwa powiatowego w Limanowej.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęła nasza telewizja.

Więcej zdjęć znajdziecie TUTAJ

Fot. powiat.limanowa.pl

Zobacz również