W Mordarce został powstał nowy obiekt sportowo-rekreacyjny

W Mordarce został powstał nowy obiekt  sportowo-rekreacyjny

Przy Szkole Podstawowej w Mordarce powstał nowy obiekt o charakterze sportowo-rekreacyjnym. Inwestycja kosztowała 246 000,00 zł przy dofinansowaniu w wysokości 156 529,80 zł.

Było to drugie zadanie częściowe w ramach umowy dofinansowania operacji „Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej w Mordarce”. Środki zostały pozyskane za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”.

Nowy obiekt został wyposażony w bezpieczne nawierzchnie zapobiegające urazom, urządzenia zabawowe i rekreacyjne oraz ogrodzenie. Plac zabaw został podzielony na dwie strefy:  strefę rekreacyjną ogólnodostępną z urządzeniami do ćwiczeń fizycznych oraz strefę dostosowaną dla młodszych dzieci. W ramach inwestycji zagospodarowano również tereny zielone poprzez wykonanie nasadzeń. Realizację przeprowadziła firma Jana Wojtasa – Usługi ogólnobudowlane.

W odbiorach uczestniczyli wójt Jan Skrzekut, dyrektor GZOS Edyta Król, kierownik Wydziału Inwestycji i Funduszy Europejskich Stanisław Piegza, syrektor Szkoły Podstawowej w Mordarce Paweł Ciuła, pracownik Wydziału Inwestycji i Funduszy Europejskich Artur Sosnowski oraz Jan Wojtas.

 

źródło: Urząd Gminy Limanowa; oprac. MAG

fot. Urząd Gminy Limanowa

Zobacz również