Zmiana organizacji ruchu podczas Górskich Mistrzostw Polski w Kolarstwie Szosowym

Zmiana organizacji ruchu podczas Górskich Mistrzostw Polski w Kolarstwie Szosowym

Gmina Łukowica wraz z Fundacją Klub Kolarski Agnieszka Skalniak jako organizatorzy Górskich Mistrzostw Polski w Kolarstwie Szosowym informują, iż w dniach 26-27 sierpnia (sobota i niedziela) wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym na drogach powiatowych i gminnych.

– K 1545 ( Łukowica ul. Centowska – ruch jedynie dla mieszkańców),

– droga nr 340771 K od skrzyżowania z drogą K1545 do skrzyżowania z drogą K 1610 wyłączona z ruchu na czas trwania wyścigu (przejazd po kolumnie wyścigu wyłącznie dla mieszkańców),

– K1610 (do skrzyżowania z drogą nr K1545 kierunek Stronie),

– K 1579 (od skrzyżowania Łukowica/Stroje/Świdnik przez Przyszowa do skrzyżowania z drogą gminną  340533 K kierunek Berdychów),

– droga 340533 K (Berdychów przez Na Groniu do drogi powiatowej nr K 1610 kierunek Roztoka),

– droga K 1610 (Roztoka) do skrzyżowania z drogą gminną nr 340538 K (Podskiełek),

– droga nr 340538 K oraz droga nr 340521 K (Podskiełek – Podrokicie – Kramarzówka – Młyńczyska),

– skrzyżowanie drogi 340521 K (Kramarzówka) z drogą K 1580 (Młyńczyska),

– droga K 1580 (Młyńczyska – Jastrzębie) do skrzyżowania z drogą K 1545 (Łukowica ul. Centowska).

Spośród wskazanych dróg całkowicie z ruchu drogowego zostanie wyłączona droga nr 340771 K na odcinku od ul. Centowskiej do skrzyżowania z drogą K 1610 (naprzeciwko kościoła). Wskazany odcinek udostępniony zostanie jedynie mieszkańcom przyległych nieruchomości, tj. osobom zamieszkującym na ulicy Centowskiej (zgodnie z zasadami ruchu na drogach gdzie odbywa się wyścig kolarski opisanymi poniżej tj. zgodnie z kierunkiem przejazdu wyścigu).

Na pozostałych drogach ruch pojazdów będzie odbywał się zgodnie z kierunkiem wyścigu, w którym poruszają się kolarze (mapa trasy oraz jej kierunek poniżej). Możliwy jest ruch od miejscowości Młyńczyska w kierunku miejscowości Jastrzębie, ponieważ w takim kierunku odbywa się wyścig, jednak niemożliwy jest przejazd z miejscowości Jastrzębie do miejscowości Młyńczyska, ponieważ w tym przypadku ruch pojazdu odbywa się w kierunku przeciwny do kierunku przejazdu wyścigu.

W miejscach skrzyżowania się ulic z trasą przejazdu będą znajdowali się funkcjonariusze policji oraz Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy będą czuwać nad bezpieczeństwem wyścigu. Funkcjonariusze będą również służyć pomocą przy wskazaniu ewentualnych objazdów lub udogodnień w przypadku przejazdu przez teren wyścigu.

Ruch pojazdów w kierunku przeciwnym do kierunku wyścigu jest całkowicie zabroniony. Nad bezpieczeństwem w przypadku nieprzestrzegania powyższej reguły czuwać będą patrole Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Limanowej. Ruch pojazdów możliwy jest jedynie w przypadku jazdy zgodnie z kierunkiem jazdy wyścigu. Ponadto należy obligatoryjnie stosować się do sygnałów wydawanych przez funkcjonariuszy policji oraz funkcjonariuszy OSP znajdujących się na trasie przejazdu. Kolumna wyścigu eskortowana będzie przez oznakowane radiowozy policji wysyłające sygnały świetlne lub w zależności od potrzeby, świetlno-dźwiękowe. W przypadku przejazdu kolumny wyścigu kategorycznie zabrania się podejmowania działań mających na celu włączenie się do ruchy i tym samym zaburzenie przebiegu wyścigu. W przypadku przejazdu przez rejon wyścigu konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności oraz zachowanie uwagi w celu zapewnienia bezpiecznego przebiegu przedsięwzięcia.

 

źródło: organizatorzy; oprac. MAG

fot. organizatorzy

Zobacz również