Rozpoczęła się rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kamienicy. Inwestycja będzie kosztować ponad 20,5 mln zł

Rozpoczęła się rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kamienicy. Inwestycja będzie kosztować ponad 20,5 mln zł

Symbolicznym wbiciem łopaty rozpoczęła się rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kamienicy. Inwestycja będzie kosztować ponad 20,5 mln zł.

W uroczystości uczestniczyli poseł Anna Paluch, wójt Władysław Sadowski, przewodniczący Rady Gminy Hilary Majewski, pracownicy urzędu oraz Krzysztof Jagiela – właściciel firmy F.B. „Morcin” z Ochotnicy Dolnej, która zrealizuje inwestycję.

Prace obejmą m.in. rozbudowę obiektów części mechanicznej, biologicznej oraz osadowej oczyszczalni ścieków w zakresie architektury, konstrukcji, technologii, instalacji sanitarnych, eklektycznych i zagospodarowania terenu.

Koszt budowy oczyszczalni o przepustowości 1400 m3 na dobę wyniesie 20 573 700  zł. Inwestycja zostanie dofinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.


źródło: Urząd Gminy Kamienica; oprac. MAG

fot. Urząd Gminy Kamienica

Zobacz również