Stowarzyszenie Zagródczańska Wspólnota Kulturalna „Zagródcanie” zorganizowało „Zagródczańskie Omłoty”

Stowarzyszenie Zagródczańska Wspólnota Kulturalna „Zagródcanie” zorganizowało „Zagródczańskie Omłoty”

Stowarzyszenie Zagródczańska Wspólnota Kulturalna „Zagródcanie” zorganizowało „Zagródczańskie Omłoty”. Wydarzenie odbyło się na osiedlu Żądłówka w Kasince Małej.

– Licznie zgromadzonym mieszkańcom Zagródca i okolicznych wsi wraz ze swoimi rodzinami, czas umilały występy orkiestry „Sami Swoi”, scholi „Jedność”. Gościnnie wystąpiła także Kapela z Janowic. Tematycznym punktem programu była część artystyczna przygotowana przez organizatorów – „Młocka cepami”. Starsi uczestnicy festynu mogli sobie przypomnieć, a młodsi poznać dawne zwyczaje młócenia zboża cepami. Zorganizowanie uroczystości było możliwie między innymi dzięki dotacji z Urzędu Gminy Mszana Dolna, w ramach zadania publicznego pt. „Zagórzańskie dźwięki”, realizowanego przez stowarzyszenie – czytamy w relacji Honoraty Kalety.

 

źródło: Honorata Kaleta; oprac. MAG

fot. Maria Cieżak

Zobacz również