Strażacy walczyli z ogniem i niebezpieczną substancją chemiczną

Strażacy walczyli z ogniem i niebezpieczną substancją chemiczną

Na terenie zakładu przetwarzającego drewno na tarcicę doszło do pożaru. Kilkanaście minut później w jego pobliżu na ternie oczyszczalni ścieków doszło do rozszczelnienia cysterny przewożącej  niebezpieczną substancję.

W sobotę w Mszanie Dolnej przy ul. Krakowskiej zakończyły się ćwiczenia strażaków PSP w Limanowej, a także druhów jednostek wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z terenu powiatu limanowskiego.

Do akcji skierowano ponad 100 strażaków. To były działania, które miały na celu koordynację wszystkich służb, które musiałyby w razie takich zdarzeń stawić niebezpiecznemu zagrożeniu.

Zobacz również