Zakończyła się modernizacja tzw. kamieniołomu przy ul. Kasprowicza w Limanowej

Zakończyła się modernizacja tzw. kamieniołomu przy ul. Kasprowicza w Limanowej

Dobiegła końca realizacja zadania pn. „Przebudowa infrastruktury turystycznej przy ul. Kasprowicza w Limanowej”. W tzw. kamieniołomie trwają obecnie prace związane z odbiorem inwestycji – poinformował limanowski magistrat.

W ramach zadania wykonano: zadaszoną wiatę w konstrukcji drewnianej z miejscami do wypoczynku, pod którą rozmieszczone są stoły i ławy; altanę o powierzchni zabudowy 35 m2 w konstrukcji drewnianej na fundamentach betonowych, gdzie mieści się toaleta; palenisko z zadaszeniem; podbudowę i odwodnienie terenu, zabezpieczenie skarpy i wymiana przepustu. Do kamieniołomu prowadzi droga żwirowa, a na całej jej długości oraz wokół miejsca do wypoczynku zamontowane zostały drewniane bariery ochronne. Umieszczono również pojemniki na odpady stałe.

Koszt modernizacji infrastruktury turystycznej przy ul. Kasprowicza to 1 004 527,49 zł, z  czego kwota 480 243,00 zł oraz koszty nadzoru w kwocie 15 500,00 zł  pokryte zostały ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Duda” z Łostówki.

Po odebraniu inwestycji miejsce wypoczynku będzie mogło być udostępniane zainteresowanym osobom.  Informacje dotyczące jego udostępniania Urząd Miasta Limanowa przekaże w najbliższym czasie.

źródło: Urząd Miasta Limanowa; oprac. MAG

fot. Urząd Miasta Limanowa

Zobacz również