Bezpłatny transport pasażerski w dniu wyborów

Bezpłatny transport pasażerski w dniu wyborów

W dniu wyborów (15 października) na terenie gminy Limanowa zostanie uruchomiony bezpłatny transport. Wyborcy którzy zdecydują się skorzystać z dojazdu do komisji wyborczej – po zagłosowaniu będą mogli wrócić tym samym transportem. W ramach jednej trasy w dniu wyborów odbędą się dwa kursy. Przejazd jest bezpłatny.

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonów: 18 263 00 26. Kontakt do przewoźnika: 604 103 491.
TRASA I

KISIELÓWKA – BAŁAŻÓWKA – MAKOWICA – WALOWA GÓRA – KOSZARY – LIPOWE
 
I. Kisielówka (Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej: Świetlica wiejska, Kisielówka 56)


1. Przystanek „Kisielówka, Krzyżówka”
Godziny odjazdu: 7.30, 15.00 

2. Przystanek „Kisielówka, k/Duplaka”
Godziny odjazdu: 7.35, 15.05

3. Przystanek „Kisielówka, Środek”
Godziny odjazdu: 7.40, 15.10

II. Bałażówka (Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej: Szkoła Podstawowa w Pasierbcu, Pasierbiec 108)

1. Przystanek „Pasierbiec, Bałażówka / Kaczorówka”
Godziny odjazdu: 8.35, 16.05

2. Plac przy świetlicy w Bałażówce (Bałażówka 30)
Godziny odjazdu: 8.40, 16.10

III. Makowica (Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej: Szkoła Podstawowa w Pasierbcu, Pasierbiec 108)

1. Przystanek „Makowica, Matląg”
Godziny odjazdu: 9.00, 16.30

2. Przystanek „Makowica, Bacówka”
Godziny odjazdu: 9.02, 16.32

3. Przystanek „Makowica, Osiedle”
Godziny odjazdu: 9.05, 16.35

IV. Walowa Góra (Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej: Remiza OSP w Łososinie Górnej, ul. Łososińska 23

1. Świetlica wiejska w Walowej Górze.
Godziny odjazdu: 11.10, 17.50

2. Przystanek „Pasierbiec/Walowa Góra” (przy drodze Pasierbiec – Łososina Górna)
Godziny odjazdu: 11.12, 17.52

V. Koszary (Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej: Remiza OSP w Łososinie Górnej, ul. Łososińska 23)

1. Przystanek „Koszary II”
Godziny odjazdu: 11.25, 18.05

2. Przystanek „Koszary I”
Godziny odjazdu: 11.30, 18.10

3. Koszary, „Przy ul. Rupniowskiego” (obok numeru Koszary 127)
Godziny odjazdu: 11.35, 18.15

VI. Lipowe (Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej: Świetlica wiejska, Lipowe 264)

1. Przystanek „Lipowe, Wygoda”
Godziny odjazdu: 14.10, 19.40

2. Przystanek „Lipowe, Dwór”
Godziny odjazdu: 14.15, 19.45

TRASA II
 
SIEKIERCZYNA I – SIEKIERCZYNA II – PISARZOWA – KŁODNE
 
I. Siekierczyna I (Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej: Świetlica wiejska, Siekierczyna 453)


1. Przystanek „Siekierczyna, Jabłoniec”
Godziny odjazdu: 7.30, 14.30

2. Przystanek „Siekierczyna, Raszówki”
Godziny odjazdu: 7.35, 14.35

3. Przystanek „Siekierczyna, Podstawy” („krzyżówka koło Wyrwigrosza”)
Godziny odjazdu: 7.40, 14.40

4. Przystanek „Siekierczyna, koło stadionu Słomka”
Godziny odjazdu: 7.45, 14.45

5. Przystanek „Siekierczyna, koło SP nr 1”
Godziny odjazdu: 7.50, 14.50

6. Przystanek „Siekierczyna, krzyżówka koło wjazdu na Siekierczyna II/koło Mruka”
Godziny odjazdu: 7.55, 14.55

II. Siekierczyna II (Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej: Szkoła Podstawowa nr 2, Siekierczyna 326)

1. Przystanek „Siekierczyna II, koło starego kamieniołomu”
Godziny odjazdu: 9.45, 16.45

2. Przystanek „Siekierczyna II, koło kościoła”
Godziny odjazdu: 9.50, 16.50

III. Pisarzowa (Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej: Szkoła Podstawowa, Pisarzowa 346)
 

1. Przystanek „Pisarzowa, PKP”
Godziny odjazdu: 11.10, 18.10

2. Przystanek „Pisarzowa, Cmentarz”
Godziny odjazdu: 11.15, 18.15

3. Przystanek „Pisarzowa, Kościół”
Godziny odjazdu: 11.20, 18.20

4. Przystanek „Pisarzowa, Pękalówka”
Godziny odjazdu: 11.25, 18.25

IV. Kłodne (Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej: Szkoła Podstawowa, Kłodne 144)

1. Przysiółek Klenie (przy posesji Kłodne 47, koło Oleksego)
Godziny odjazdu: 12.45, 19.45

2. Przystanek „Klemkówka” (na granicy z Chomranicami)
Godziny odjazdu: 13.05, 20.05

3. Przystanek „Kłodne, Pętla” (koło Jurczaka)
Godziny odjazdu: 13.10, 20.10

4. Przystanek „Kłodne, na wysokości stacji PKP Męcina”
Godziny odjazdu: 13.15, 20.15

5. Przystanek „Kłodne, sklep (koło starego kiosku)”
Godziny odjazdu: 13.20, 20.20

6. Przystanek „Kłodne, Kaplica”
Godziny odjazdu: 13.25, 20.25

7. Przysiółek „Głębokie” (koło Piwowara, Kłodne 20)
Godziny odjazdu: 13.30, 20.30

Źródło: UG Limanowa

Zobacz również