Co to jest Ethereum 2.0?

Co to jest Ethereum 2.0?

W niniejszym artykule przedstawiamy garść podstawowych informacji na temat długo wyczekiwanej aktualizacji, która jest znana pod nazwą Ethereum 2.0 lub „Serenity”.

Przedstawiamy jakie aspekty zostaną usprawnione oraz podejmujemy próbę zastanowienia się nad tym jak Ethereum 2.0 może wpłynąć na kurs Ethereum

Przejście na Proof-of-Stake i efektywność energetyczna

Najbardziej charakterystyczny element jaki jest wprowadzany w ramach Ethereum 2.0 to przejście z mechanizmu konsensusu Proof-of-Work na Proof-of-Stake. W efekcie w sieci Ethereum od września 2022 roku nie jest możliwe wydobywanie kryptowalut przy użyciu koparek kryptowalut. Zamiast tego walidacja transakcji odbywa się poprzez „zamrożenie” środków osób, które wykonują staking. Efektem tej zmiany jest zmniejszenie zużycia energii elektrycznej oraz większa skalowalność sieci. Według szacunków energochłonność może spaść nawet o 99%.

Poprawa skalowalności

Skalowalność to ważny aspekt dla Ethereum. Dlatego też szereg aktualizacji wchodzących w ramach Serenity dotyczy usprawnienia skalowalności. Jednym z charakterystycznych elementów jest wprowadzenie technologii o nazwie shrading. Jest to technologia, która polega na dzieleniu sieci na mniejsze części składające się z odrębnych łańcuchów. Każdy łańcuch obsługuje swoją niezależną pule transakcji i umożliwia równoczesne przetwarzanie wielu operacji, co znacząco zwiększa przepustowość sieci.

W kontekście poprawy efektywności i skalowalności działania sieci ważnym zagadnieniem jest Beacon Chain. Jest to łańcuch, który wprowadzono w grudniu 2020 roku. Ponieważ różne łańcuchy działają równolegle, konieczne jest zapewnienie ich wzajemnej synchronizacji. Dokładnie to robi Beacon Chain, umożliwiając osiągnięcie konsensusu między wszystkimi shard chainami działającymi równocześnie.

W kontekście skalowalności nie bez znaczenia jest przejście na Proof-of-Stake. Jest to model bardziej elastyczny z punktu widzenia skalowalności, ponieważ pozyskanie większej liczby walidatorów wykonujących staking jest tańsze i mniej skomplikowane niż inwestowanie w fizyczne urządzenia pełniące rolę koparek.

Poprawa bezpieczeństwa

Ethereum 2.0 to także szereg usprawnień z zakresu bezpieczeństwa. Mowa między innymi o zmianach redukujących ryzyko ataków typu 51% oraz wprowadzenie „finalności bloków”. W przypadku technologii blockchain pojęcie „finalność bloków” oznacza sytuację, w której dana transakcja lub operacja staje się nieodwracalna. Po osiągnięciu „finalności”, transakcja jest nieodwołalnie uwieczniona w blockchainie i niemożliwe jest dokonanie jej modyfikacji lub usunięcia.

Jaki przebiega wprowadzanie pakietu aktualizacji Ethereum 2.0?

W początkowej fazie Ethereum 2.0, zwanej fazą 0, skoncentrowano się na wypuszczeniu łańcucha Beacon.  Łańcuch został uruchomiony 1 grudnia 2020 roku i działał równolegle do głównej sieci Ethereum (nie obsługiwał transakcji w głównej sieci). W następnej fazie (Faza 1), która miała miejsce w 2021 roku wprowadzono łańcuchy odłamkowe.

Potem w 2022 roku doszło do fazy Merge, której kulminacyjnym momentem było przejście na Proof-of-Stake. Jest to znaczący krok, ponieważ w efekcie transakcje Ethereum są przetwarzane w nowej sieci opartej na nowym algorytmie konsensusu. Ważne jest, że ta fuzja nie powoduje rozłamu w blockchainie, jak to ma miejsce w przypadku hard forka, który tworzyłby dwie odmienne wersje blockchaina. Ethereum nadal funkcjonuje jako jeden niepodzielny blockchain, a cała historia transakcji użytkowników dalej jest spójna.

Kolejną Fazą jest Faza 2. Tutaj Beacon Chain powinien już być uruchomiony i połączony z siecią główną Ethereum. Kluczowym elementem w Fazie 2 jest wprowadzenie shradingu do sieci Ethereum. Według prognoz jakie można znaleźć w Internecie Ethereum Sharding zostanie uruchomiony w 2023 lub 2024 roku.

Jak Ethereum 2.0 może wpłynąć na kurs ETH?

Wiele osób zastanawia się jak Ethereum 2.0 może wpłynąć na Ethereum kurs. Niektórzy spekulanci upatrywali szansy inwestycyjnej przy okazji przejście na Proof-of-Stake co miało miejsce we wrześniu 2022 roku. Wówczas wbrew nadziei niektórych spekulantów kurs nie zareagował dynamicznym wzrostem. Ciężko powiedzieć czy przy okazji wprowadzania kolejnych dużych zmian (np. shrading) kurs zareaguje bardziej dynamicznie. Jest to nic innego jak spekulowanie. Niemniej jednak można przyjąć tezę, że długoterminowo liczne usprawnienia wprowadzane w sieci Ethereum powinny mieć pozytywny wpływ na działanie sieci. A to jak wiadomo może przyciągać coraz więcej inwestorów i użytkowników do ekosystemu Ethereum

Zobacz również