„Piękno i bogactwo kościołów orientalnych” – wykład w Gminnej Bibliotece Publicznej w Starej Wsi

„Piękno i bogactwo kościołów orientalnych” – wykład w Gminnej Bibliotece Publicznej w Starej Wsi

Ks. prof. dr hab. Krzysztof Kościelniak wygłosił w Gminnej Bibliotece Publicznej w Starej Wsi wykład pt. „Piękno i bogactwo kościołów orientalnych”. Spotkanie otworzył dyrektor biblioteki, Jacenty Musiał. Głos zabrał również wójt Jan Skrzekut.

– Na początku ks. prof. Kościelniak opowiedział o powstaniu w początkach chrześcijaństwa pięciu kanonicznych patriarchatów i ich znaczeniu w dalszych losach Kościoła. W skrócie przedstawił znaczenie patriarchatu i jego postrzeganie w Kościele katolickim i kościołach wschodnich. Starożytne kanoniczne patriarchaty to: patriarchat Rzymu, patriarchat Antiochii, patriarchat Aleksandrii, patriarchat Jerozolimy i patriarchat Konstantynopola. Następnie wykładowca przeszedł do genezy najstarszych podziałów w chrześcijaństwie. W skrócie omówił najstarsze różnice i podziały, które dokonały się w wyniku przyjęcia przez Kościół na soborze powszechnym w Efezie w 431 roku potępienia Nestoriusza i nestorianizmu. Potem przedstawił podziały, jakie dokonały się po soborze powszechnym w Chalcedonie w 451 roku, na którym odrzucono monofizytyzm i przyjęto doktrynę o dwóch naturach Jezusa Chrystusa – boskiej i ludzkiej. W wyniku tych podziałów zaczęły powstawać kościoły, które obecnie nazywane są kościołami przedchalcedońskimi, inaczej zwanymi kościołami nestoriańskimi i kościołami monofizyckimi. W dalszej części wykładu ks. prof. Krzysztof Kościelniak przeszedł do omówienia skrótowo wszystkich kościołów orientalnych oraz rytów w Kościele katolickim. Do kościołów, które odłączyły się w wyniku soboru efeskiego, zaliczmy kościoły asyryjskie, kościół chaldejski. Do kościołów przedchalcedońskich zaliczamy: kościół koptyjski, kościół etiopski, kościół jakobicki, kościół malankarski, kościół malabarski, kościół ormiański. W dalszej części,  ks. Kościelniak przedstawił poszczególne ryty liturgiczne używane przez kościoły orientalne oraz Kościół katolicki. W odniesieniu do niektórych rytów wykładowca pokazał filmy przedstawiające fragmenty liturgii. Skupił się na kilku rytach, w których liturgii uczestniczył osobiście podczas swoich studiów i badań naukowych na Bliskim Wschodzie, ale też w Armenii. Podkreślił również, że znaczna część wiernych kościołów orientalnych jest obecnie prześladowana i giną oni w wyniku represji w takich krajach jak: Syria, Irak, Egipt oraz inne kraje na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Wykładowca przypomniał też, że nie każdy Arab jest muzułmaninem, bo wielu Arabów jest chrześcijanami członkami kościołów orientalnych czy Kościoła katolickiego – jego rytów wschodnich – relacjonuje GBP w Starej Wsi.

Wykład ubogacony był wieloma fotografiami i filmami wykonanymi przez ks. Kościelnika podczas jego podróży po Bliskim Wschodzie, Afryce, i Kaukazie.

źródło: GBP w Starej Wsi; oprac. MAG

fot. GBP w Starej Wsi

Zobacz również