Rogi. Placówka zorganizowała cykl wydarzeń w ramach akcji Odblaskowa Szkoła

Rogi. Placówka zorganizowała cykl wydarzeń w ramach akcji Odblaskowa Szkoła

Startuje kolejna edycja konkursu odblaskowa szkoła. My z naszą kamerą odwiedziliśmy Szkołę Podstawową w Rogach w gminie Podegrodzie.

Uczniowie wraz z opiekunami przygotowali kilka wydarzeń związanych z tym konkursem. Jest ono bardzo dobrą promocją zachowania zasad bezpieczeństwa na drodze.

W szkole odbyło się już wiele ciekawych akcji, spotkań, konkursów oraz zajęć poświęconych idei projektu. Uczniowie oraz nauczyciele poprzez prowadzone akcje chcą dotrzeć do jak największej liczby odbiorców w celu kształtowania bezpiecznych postaw i zachowań w ruchu drogowym oraz uświadomić odbiorców o konieczności zakładania elementów odblaskowych.

Uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Rogach wzięli udział w akcji ” Bądź widoczny-noś odblaski”, w którym uczestniczyli uczniowie poszczególnych klas wraz z wychowawcami w celu wzrostu świadomości na temat bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły oraz zachęcenia mieszkańców do noszenia odblasków oraz elementów odblaskowych.

KONKURS PLASTYCZNY ” BĄDŹ BEZPIECZNY NOŚ ODBLASKI” – KL I-III
Uczniowie klas 1-3 uczestniczyli w konkursie plastycznym „Bądź bezpieczny, noś odblaski”. Zadaniem uczestników było wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej bezpieczne zachowanie w ruchu drogowym pod hasłem ” Bądź bezpieczny-noś odblaski” podczas drogi do i ze szkoły. Prace były bardzo pomysłowe i staranne. Przyznano I, II, III miejsce i dwa wyróżnienia uczniom za najciekawsze prace oraz wręczono nagrody. Pozostali uczestnicy otrzymali opaski odblaskowe.

KONKURS WIEDZY O RUCHU DROGOWYM KL IV-VII
W ramach projektu” odblaskowa Szkoła ” uczniowie klas IV-VII brali udział w konkursie wiedzy o ruchu drogowym pod hasłem ” Bądź bezpieczny na drodze”. Test składał się z 20 pytań sprawdzający znajomość przepisów ruchu drogowego. Uczniowie doskonale poradzili sobie z rozwiązaniem zadań. Przyznano I , II , III miejsce za co uczniowie otrzymali nagrody.

WYCIECZKA ROWEROWA -KL V
Uczniowie klasy piątej wyposażeni w kaski, kamizelki oraz elementy odblaskowe wybrali się na wycieczkę rowerową w ramach akcji ” Odblaskowa Szkoła”, w celu przypomnienia zasad bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym oraz promowania zakładania elementów odblaskowych. Trasa wycieczki miała początek na ścieżce rowerowej na Stawach w Starym Sączu. Pierwszy przystanek uczniowie mieli w Miasteczku Rowerowym w Barcicach, gdzie mogli doskonalić jazdę w ruchu drogowym, powtórzyć znajomość znaków drogowych oraz zachęcić innych uczestników ruchu do zakładania elementów odblaskowych. Następnie udali się do Rytra.

WIZYTA U SENIORÓW – OSP JURASZOWA
Dnia 24 września uczniowie kl 7 udali się z wizytą do Seniorów do Remizy OSP w Juaraszowej, gdzie w trosce o bezpieczeństwo Seniorów przypomnieli im o zasadach bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym oraz o konieczności zakładania odblasków. Uczniowie zachęcali do noszenia odblasków poprzez pogadanki oraz wspomnieli o zagrożeniach związanych z brakiem noszenia odblasków. W ramach upominku uczniowie wręczyli Seniorom bransoletki odblaskowe.

ODBLASKOWE GAZETKI
Uczniowie klas I-VI wraz z wychowawcami wykonali gazetki ” Odblaskowe gazetki” oraz prace plastyczne promujące bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Prace poprzedzone były innymi działaniami związanymi z bezpieczeństwem, takimi jak : pogadanki na zajęciach z wychowawcą , przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się na apelu szkolnym przez pana Dyrektora oraz lekcje techniki dotyczące znajomości znaków drogowych.

„BEZPIECZNA DROGA DO PRZEDSZKOLA”

Podczas zajęć lekcyjnych uczniowie z oddziału przedszkolnego wraz z panią wychowawczynią wykonali piękne prace plastyczne realizując temat „ Bezpieczna droga do przedszkola”. Uczniowie dowiedzieli się jak bezpiecznie poruszać się w ruchu drogowym, poznali najważniejsze znaki drogowe, numery alarmowe oraz nauczyli się piosenki „ Na ulicy”. Następnie własnoręcznie wykonali znaki drogowe, sygnalizatory świetlne oraz plakaty promujące bezpieczeństwo na drodze.

SPRZĄTANIE ŚWIATA

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Rogach przyłączyli się do akcji pod hasłem„ Sprzątanie Świata łączy ludzi”, której celem było promowanie nieśmiecenia oraz inicjowanie działań dzięki którym zmniejszymy nasz negatywny wpływ na środowisko. Uczniowie realizując projekt „ Odblaskowa Szkoła” ubrani byli w kamizelki odblaskowe promując noszenie elementów odblaskowych.

ODBLASKOWY BAL

W dniu 17.10.2023 r w ramach konkursu „Odblaskowa Szkoła” uczniowie klas starszych IV-VII uczestniczyli w „Odblaskowym balu” zorganizowanym w naszej szkole. Bal rozpoczął się pokazem mody, podczas którego uczniowie założyli wcześniej przygotowane ciekawe stroje odblaskowe. Wszyscy uczniowie przemaszerowali po szkolnym korytarzu oraz scenie prezentując własnoręcznie przygotowane najlepsze trendy mody odblaskowej. Następnie uczniowie wykonali pamiątkowe zdjęcia w ”Odblaskowej Fotobudce” prezentujące odblaskowe elementy oraz znaki drogowe. Podczas balu wszyscy uczniowie „świecili przykładem” oświetleni przez ultrafioletową lampę.

SPOTKANIE Z FUNCJONARIUSZAMI POLICJI

W dniu 19.10.2023 w ramach realizacji programu „Odblaskowa Szkoła” do naszej szkoły przybyli  funkcjonariusze Policji z Wydziału Ruchu Drogowego z Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu. Policjanci przeprowadzili prelekcję dotycząca zasad bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych, omówili przepisy panujące w  ruchu drogowym oraz tłumaczyli jak ważne jest noszenie elementów odblaskowych  przez wszystkich pieszych.  Uczniowie podzieleni byli na 2 grupy: młodsza oraz starszą. Każda z grup wysłuchała prelekcji odpowiedniej do ich wieku . Dzieci aktywnie uczestniczyły w zajęciach i zdawały dużo pytań.  Następnie uczniowie klas wyszli   na zewnątrz gdzie ćwiczyli jak prawidłowo przechodzić  na przejściu dla pieszych. Uczniowie klas 0-III mogli obejrzeć radiowóz policyjny i zasiąść chociaż na chwilę za kierownicą. Dzieci z ogromnym zainteresowaniem oglądały policyjne akcesoria przyniesione przez funkcjonariuszy.
 
WIZYTA W DELEGATURZE KURATORIUM OŚWIATY W NOWYM SĄCZU

W dniu 18.10.2023 uczniowie naszej szkoły udali się z wizytą do Delegatury Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu w ramach Ogólnopolskiego Projektu  „Odblaskowa Szkoła” i promawali korzyści noszenia elementów odblaskowych. Zostali ciepło przyjęci przez dyrektora Delegatury Adama Skwarło oraz wizytatora Włodzimierza Waląga. Uczniowie rozdali odblaski dla wszystkich pracowników Kuratorium.

Źródło: Szkoła Podstawowa w Rogach

Zobacz również