Sport i kultura. Mieszkańcy wybrali zadania w ramach 6. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

Sport i kultura. Mieszkańcy wybrali zadania w ramach 6. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

Ponad 298 tysięcy mieszkańców Małopolski oddało swój głos w 6. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Dużą aktywnością wykazali się mieszkańcy powiatu limanowskiego. Głosowały 24 243 osoby. W efekcie do realizacji przyjęto 88 zadań, z czego 80 pochodzi z puli regionalnej, a 8 zadań będzie realizowanych na skalę ogólnowojewódzką. Wcielanie w życie zwycięskich pomysłów rozpocznie się 1 stycznia 2024 r. i będzie kosztować budżet województwa ok. 14 mln zł.

– Wspólnie pracowaliśmy na ten sukces, więc wszystkim autorom – bez względu na ostateczny wynik głosowania – należą się tylko ogromne podziękowania, ale też gratulacje. To właśnie mieszkańcy, którzy przygotowują i zgłaszają swoje pomysły, są głównym motorem napędowym każdego budżetu obywatelskiego. A przy tak rozbudowanym obszarowo – jak nasz, małopolski – projekcie, nie mam wątpliwości, że bez nich nie dalibyśmy rady – powiedziała Iwona Gibas z zarządu województwa.

ZADANIA REGIONALNE – MAŁOPOLSKA POŁUDNIOWA W TYM POWIAT LIMANOWSKI

„Małopolska kocha siatkówkę – wsparcie szkółek i klubów siatkarskich z regionu Małopolska Południowa” – polega na wsparciu szkółek oraz klubów sportowych z rejonu powiatów: gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, tatrzańskiego i miasta Nowy Sącz prowadzących doskonalenie gry w piłkę siatkową, biorących udział w zorganizowanej rywalizacji sportowej. Wsparcie polega na doposażeniu w brakujący, a niezbędny sprzęt sportowy (piłki, siatki) i transportu na zawody sportowe. Zadanie ma na celu wzmocnienie klubów siatkarskich regionu Małopolska Południowa, aby mogły mocniej aktywizować sportowy tryb życia, rozwijać pasję oraz pogłębiać umiejętności w zakresie piłki siatkowej wśród swoich zawodników. Zadanie skierowanie dla szkółek i klubów siatkarskich szkolących w sposób ogólnodostępny dla każdego – 100 000,00 zł.

„Otwórz okno na kulturę!” – działania zaplanowane do realizacji w ramach zadania skierowane są do społeczności zamieszkującej region Małopolska Południowa, w szczególności powiat limanowski i powiat nowosądecki. Zadanie będzie obejmowało: nagranie i promocję płyty z muzyką/melodiami regionalnymi przez 3 zespoły regionalne/orkiestry dęte z obszaru powiatu limanowskiego; warsztaty kulinarne dotyczące potraw regionalnych na obszarze powiatów limanowskiego i nowosądeckiego. Celem zadania jest kultywowanie, podtrzymywanie ludowych tradycji kulturowych i kulinarnych oraz integracja lokalnej społeczności – 100 000,00 zł.

„RAZEM dla dobra wspólnego” – działania zaplanowane do realizacji w ramach zadania skierowane są do społeczności zamieszkującej region Małopolska Południowa, w szczególności powiat limanowski i powiat nowosądecki. W zaplanowanych do realizacji działaniach w ramach niniejszego zadania będą mogli wziąć udział wszyscy zainteresowani mieszkańcy. Zadanie będzie obejmowało: warsztaty twórcze/rękodzielnicze skierowane do dzieci, osób dorosłych i seniorów z powiatu limanowskiego; warsztaty florystyczne skierowane do dzieci, osób dorosłych i seniorów z powiatów limanowskiego i nowosądeckiego; zakup elementów strojów regionalnych dla działających lokalnie grup/zespołów folklorystyczno-regionalnych/kapel/grup muzycznych oraz kół gospodyń wiejskich z powiatu limanowskiego; spotkania ze sportowcami dla dzieci i młodzieży z powiatu limanowskiego.  Celem zadania jest: wspieranie i promocja dziedzictwa lokalnej kultury ludowej; aktywne spędzanie wolnego czasu, integracja wewnątrz i międzypokoleniowa lokalnej społeczności – 100 000,00 zł.

„Piłkarskie marzenia w powiecie limanowskim” – wsparcie szkółek oraz klubów sportowych z regionu Małopolska Południowa prowadzących doskonalenie gry w piłkę nożną, biorących udział w zorganizowanej rywalizacji sportowej. Wsparcie polega na doposażeniu w brakujący, a niezbędny sprzęt sportowy (stroje, dresy, ortaliony, drobny sprzęt sportowy) dla lepszego funkcjonowania klubów. Zadanie ma na celu wzmocnienie klubów piłkarskich regionu Małopolski Południowej, aby mogły mocniej aktywizować sportowy tryb życia, rozwijać pasję oraz pogłębiać umiejętności w zakresie piłki nożnej wśród swoich zawodników. Zadanie skierowanie dla szkółek i klubów piłkarskich szkolących w sposób ogólnodostępny dla każdego – 100 000,00 zł.

„Piłka nożna dla każdego” – wyrównywanie szans dzieci i młodzieży z powiatu limanowskiego w dostępie do usług sportowych poprzez umożliwienie im korzystania z regularnych treningów piłki nożnej prowadzonych przez profesjonalną kadrę z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu treningowego, wyposażenie w odpowiednie stroje sportowe, a także umożliwienie konfrontacji umiejętności dzieci i młodzieży z różnych miejscowości powiatu podczas turniejów piłki nożnej. Realizacja zadania pozwoli na wypełnienie luki w ofercie sportowej kierowanej do dzieci i młodzieży z terenów wiejskich – 100 000,00 zł.

„Tradycyjnie u Górali Białych” – zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu Górali Białych. Realizacja tego zadania zaspokoi potrzeby lokalnej społeczności w zakresie kultywowania rodzimych tradycji i przyczyni się do jej integracji. W ramach projektu zostaną przeprowadzone cykliczne warsztaty z zakresu tradycyjnego muzykowania, tańca i śpiewu. Przeprowadzone zajęcia wpłyną na wzrost świadomości na temat autentycznej kultury regionu Górali Białych, będą służyć podtrzymywaniu zainteresowania kulturą ludową, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, jak również osób niepełnosprawnych, a także pozwolą na rozwój pasji i  zainteresowań. Ponadto przewiduje się organizację wyjazdów na koncerty, konkursy, imprezy regionalne, na których uczestnicy warsztatów będą mogli zaprezentować swoje umiejętności, jak również zapoznać się z kulturą innych regionów. Przewiduje się również przygotowanie folderu dokumentującego 20-letni okres działalności zespołu regionalnego „Zasadnioki” – 100 000,00 zł.

„Kultywowanie tradycji muzycznych regionu poprzez warsztaty muzyczne dla mieszkańców oraz zakup instrumentów dla Orkiestry Dętej w Mszanie Górnej” – zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego regionu oraz umacnianie tożsamości lokalnej mieszkańców poprzez promowanie i kultywowanie tradycji muzycznych obszaru przez Orkiestrę Dętą w Mszanie Górnej. Projekt składał się będzie z dwóch zadań. Pierwsze zadanie dotyczyło będzie doposażenia orkiestry w nowe, brakujące instrumenty muzyczne wraz z akcesoriami. Drugim zadaniem będą warsztaty muzyczne dla mieszkańców powiatu skierowane dla tych, którzy chcą podnieść swój warsztat gry na instrumentach dętych. Mogą to być członkowie orkiestr, pasjonaci, amatorzy. Warsztaty mają na celu nie tylko na doskonalenie umiejętności muzycznych ale również rozwijanie pasji i wrażliwości muzycznej – 100 000,00 zł.

ZADANIA OGÓLNOWOJEWÓDZKIE, KTÓRE BĘDĄ REALIZOWANE RÓWNIEŻ NA TERENIE POWIATU LIMANOWSKIEGO

„Ruch to zdrowie” – ogólnodostępne zajęcia sportowe i rekreacyjne dla mieszkańców województwa małopolskiego to projekt zakładający regularne prowadzenie nieodpłatnych zajęć sportowych w dyscyplinach olimpijskich (piłka siatkowa, piłka ręczna, koszykówka, pływanie, piłka siatkowa plażowa) dla mieszkańców województwa małopolskiego. Zajęcia będą realizowane w zależności od prowadzącego kilka do kilkanaście razy w miesiącu zgodnie z harmonogramem na halach, boiskach i terenach ogólnodostępnych bezpłatnie. Zadanie ma na celu aktywizację mieszkańców Małopolski do stałego i regularnego uprawiania aktywności ruchowych – 700 000,00 zł.

„Futbolowe Żaki” – wsparcie dla klubów sportowych z dwóch regionów: Małopolska Południowa oraz Krakowski Obszar Metropolitarny, które szkolą najmłodszych adeptów piłki nożnej w grupach żak i skrzat (dzieci w wieku 5-8 lat). W związku z wciąż rosnącą tendencją szkolenia dzieci w wieku wczesnoszkolnym, w szczególności pod kątem rozwoju motorycznego, sprawnościowego, od kilku lat organizowane są rozgrywki sportowe w tych kategoriach wiekowych (bez klasyfikacji punktowych), a unifikacja przepisów Polskiego Związku Piłki Nożnej wymogła na klubach konieczność posiadania bramek o nie typowych (dotychczas) rozmiarach 3×1,55 oraz 3×1 oraz piłek o najmniejszym rozmiarze 3. Zadanie ma na celu wyposażyć kluby, które są wypisane w punkcie IV podpunkt 4. Sprzęt który jest przewidziany dla Klubów to: bramki „żakowskie” oraz „skrzatowskie”, a także piłki dostosowane do kategorii wiekowej. Na zakończenie zostaną zorganizowane turnieje ogólnodostępne – 700 000,00 zł.

„Zawsze w dobrą stronę” – działania zaplanowane do realizacji w ramach zadania skierowane są do społeczności zamieszkującej 2 regiony położone administracyjnie na terenie województwa małopolskiego – Małopolska Południowa, w szczególności powiat limanowski i powiat nowosądecki oraz Małopolska Zachodnia, w szczególności powiaty: suski, myślenicki, wadowicki, chrzanowski, oświęcimski. W zaplanowanych do realizacji działaniach w ramach niniejszego zadania będą mogli wziąć udział wszyscy zainteresowani mieszkańcy. Zadanie będzie obejmowało: zakup instrumentów muzycznych i elementów strojów regionalnych dla lokalnie działających grup/zespołów folklorystyczno-regionalnych/kapel/grup muzycznych oraz kół gospodyń wiejskich; organizację i przeprowadzenie warsztatów manualnych związanych z okresem Świąt Bożego Narodzenia;  organizację i przeprowadzenie warsztatów manualnych związanych z okresem jesiennym; organizację integracyjnych wyjazdów dla osób dorosłych, w tym osób starszych; organizację integracyjnych wyjazdów/wycieczek dla dzieci/młodzieży i ich opiekunów; organizację integracyjnych wydarzeń związanych z obchodami Dnia Dziecka dla dzieci i ich rodziców; przeprowadzenie szkoleń dotyczących udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej skierowanych do m.in. dzieci, młodzieży i osób dorosłych; organizacja integracyjnych ognisk/spotkań dla osób dorosłych, w tym osób starszych; organizacja bożonarodzeniowych koncertów kolęd i pastorałek; organizacja integracyjnego spotkania z okazji Dnia Seniora dla osób starszych; organizacja oraz przeprowadzenie warsztatów nauki gry na instrumentach muzycznych oraz warsztatów tanecznych dla dzieci i młodzieży. Celem zadania jest przede wszystkim: wspieranie i promocja dziedzictwa lokalnej kultury ludowej; aktywne spędzanie wolnego czasu, integracja wewnątrz i międzypokoleniowa lokalnej społeczności – 699 500,00 zł.

Pełne wyniki głosowania znajdują się TUTAJ

źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego; oprac. MAG

fot. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Zobacz również