W Krakowie zmarła Wanda Półtawska

W Krakowie zmarła Wanda Półtawska

Odeszła prof. Wanda Półtawska.  13 lutego 2016 roku otrzymała  tytuł i medal Honorowy Obywatel Miasta Limanowa. Przyjaźniła się z Janem Pawłem II, była również uznanym lekarzem psychiatrą. To również była więźniarka niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück.

Wanda Półtawska (ur. 1921) doktor medycyny i profesor KUL, była dyrektorem Instytutu Teologii Rodziny przy Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Jest też członkiem Papieskiej Akademii Życia. W latach 1952-1969 była adiunktem w Klinice Psychiatrycznej Akademii Medycznej w Krakowie, a w latach 1955-1997 wykładała medycynę pastoralną na PAT w Krakowie. Była też wykładowcą w Instytucie Studiów nad Małżeństwem i Rodziną im. Jana Pawła II przy Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. Więziona w czasie wojny w hitlerowskim obozie Ravensbrueck.

Profesor Wanda Półtawska była osobą wyjątkową, której na sercu leżały sprawy naszego kraju. Dama Orderu Orła Białego. Odznaczona Złotym Krzyżem Małopolski. Bardzo wrażliwa starająca się pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebują.

Doświadczona przeżyciami II wojny światowej często gościła w naszym regionie. Tutaj m.in. świętowała swoje setne urodziny, a także można było ją spotkać w wydarzeniach patriotycznych, jak chociażby Święto Odzyskania Niepodległości na Przełęczy rydza – Śmigłego.

2 listopada Wanda półtawska obchodziłaby 102 urodziny.

Źródło: UM Limanowa

Zobacz również