Wspominamy tych, którzy odeszli w minionym roku

Wspominamy tych, którzy odeszli w minionym roku

W minionym roku pożegnaliśmy wiele osób, które poprzez swoją pracę i przykład życia wywarły wpływ na lokalną społeczność. Byli wśród nich ludzie kultury, sportu, pedagodzy, duchowni, działacze społeczni i samorządowcy.

W listopadzie 2022 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Jurkowie pożegnała druha Franciszka Śmigowskiego – wieloletniego naczelnika i prezesa tej jednostki.

W listopadzie ubiegłego roku zmarł Andrzej Bugański – radny gminy Tymbark w latach 2018 – 2022 oraz sołtys wsi Zamieście. Śp. Andrzej Bugański dał się  poznać  jako zaangażowany radny i sołtys, a także życzliwy i uczynny kolega. Był człowiekiem o dużej charyzmie, konsekwentnie  dążącym do celu. Jak mało kto potrafił w pracy na rzecz lokalnej społeczności zorganizować wokół siebie Radę Sołecką, a także sąsiadów i  znajomych. Był otwarty na ludzi i ich problemy.  Z całym zapałem angażował się w sprawy sołectwa Zamieście i całej gminy Tymbark. Był jednym z inicjatorów zakupu budynku świetlicy, dbał o plac zabaw, przyczynił się do budowy altany, remontu świetlicy i organizacji Pikniku Świętojańskiego, a także budowy chodnika. W pracy społecznej nie szczędził własnego czasu  i wysiłku. Jego zaangażowanie wykraczało poza zwykłe obowiązki radnego i sołtysa– napisali przewodnicząca Rady Gminy, Stanisława Urbańska i wójt Paweł Ptaszek.

Na początku grudnia 2022 roku zmarł druh Henryk Aksamit, honorowy członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszanie Dolnej. Był związany z jednostką od 10 czerwca 1961 roku, a oficjalnie został przyjęty uchwałą z 13 listopada 1979 roku. Przez lata był czynnym strażakiem, ale także występował w orkiestrze, rozwijając swoje muzyczne pasje, zasiadał także w Komisji Rewizyjnej. Był cenionym instrumentalistą i wspaniałym człowiekiem, uśmiechniętym i pozytywnie nastawionym do ludzi.

18 grudnia 2022 roku w wieku 60 lat w 35. roku kapłaństwa zmarł ks. Zbigniew Stabrawa – proboszcz parafii w Mordarce.  Śp. ks. Zbigniew Stabrawa urodził się 18 grudnia 1962 roku w Bochni. Pochodził z parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Nowym Wiśniczu. Po ukończeniu studiów filozoficzno – teologicznych przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza, w dniu 24 maja 1987 roku w Tarnowie. Jako wikariusz pracował w parafiach: Koszyce Wielkie (1987-1991), Limanowa – Matki Boskiej Bolesnej (1991-2001 oraz 2002-2010) oraz Mielec – Matki Bożej Nieustającej Pomocy (2001-2002). W roku 2002 została mu powierzona misja budowy tymczasowej kaplicy w Mordarce, a później kościoła. W dniu 1 stycznia 2011 roku został mianowany administratorem, a z dniem 1 lipca 2012 roku proboszczem utworzonej parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Mordarce. W kolejnych latach, wraz z parafianami, kontynuował budowę kościoła parafialnego, doprowadzając do jego konsekracji, której dokonał biskup tarnowski Andrzej Jeż dnia 10 października 2021 roku. Ponadto był członkiem V Synodu Diecezji Tarnowskiej.

19 grudnia 2022 roku w Limanowej w wieku 73 lat zmarł Zbigniew Piotrowski – wielki pasjonat lotnictwa, konstruktor samolotów i śmigieł. Urodził się i większość swojego życia mieszkał w Limanowej. W latach 60. XX wieku usłyszała o nim cała Polska, gdy jako nastoletni chłopak zbudował samodzielnie i własnoręcznie samolot. W 1964 roku w ogólnopolskich mediach pojawiła się o nim informacja, jako o piętnastolatku z Limanowej, który w szopie na osiedlu bloków, gdzie mieszkał, zbudował samolot. Śp. Zbigniew Piotrowski był członkiem Stowarzyszenia Lotnictwa Eksperymentalnego EAA 991, a także uznanym konstruktorem i producentem śmigieł. Własnoręcznie stworzył śmigło do doskonale znanej w Małopolsce, w tym na Ziemi Limanowskiej, repliki słynnego samolotu RWD 5. W 1989 roku założył firmę produkującą drewniane, ręcznie robione śmigła do motolotni, samolotów ultralekkich i normalnych samolotów. Był znany w Limanowej oraz w środowisku lotniczym w całej Polsce.

24 grudnia 2022 roku w wieku 94 lat zmarł, pochodzący z Tymbarku kapitan w stanie spoczynku, Jan Kordeczka „Pomsta”, żołnierz 1. Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej. Był synem Jana Kordeczki, współorganizatora XXVI Polskiej Drużyny Strzeleckiej w Tymbarku. Kpt. Jan Kordeczka był egzekutorem 1. Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej oraz Oddziału Samoobrony „Łazika”, żołnierzem wyklętym, uczestnikiem rozbicia więzienia UB w Limanowej 17 kwietnia 1945 roku oraz wielu akcji bojowych na Podhalu przeciwko władzy komunistycznej, aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” w Koszalinie, współzałożycielem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg w Koszalinie. Był odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Armii Krajowej, Medalem Zwycięstwa i Wolności.

1 stycznia 2023 roku zmarł Marian Ślazyk, wybitny malarz, rzeźbiarz, rysownik, pochodzący ze Słopnic. Mieszkańcy naszego regionu wielokrotnie mogli oglądać jego prace podczas wystaw indywidualnych i zbiorowych. Działalność artystyczną śp. Mariana Ślazyka doceniali także samorządowcy. W 2022 roku otrzymał nagrodę od Zarządu i Rady Powiatu Limanowskiego. Śp. Marian Ślazyk tworzył prace ekspresyjne i tematycznie różnorodne, wielowymiarowe i symboliczne. Artysta należał do Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Nowym Sączu, Oddział Limanowa.

Mieszkańcy gminy Tymbark pożegnali w styczniu śp. Tadeusza Muchę, radnego w latach 2018 – 2023.

W pierwszym miesiącu bieżącego roku w wieku 36 lat odszedł również Sylwester Hasior – radny gminy Limanowa, który reprezentował w radzie miejscowość Wysokie. Śp. Sylwester Hasior był także druhem OSP Wysokie oraz społecznikiem zaangażowanym w rozwój sołectwa i gminy.

10 stycznia w wieku 86 lat zmarła Rozalia Rojek, wieloletnia przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Rupniów – Bednarki.

Środowisko dziennikarskie pożegnało w Zakopanem redaktora Ryszarda Sikorę. Dziennikarz Polskiego Radia pochodził z Kasiny Wielkiej. Przez wiele lat w „Sygnałach dnia” w Jedynce codziennie ukazywały się jego korespondencje z Zakopanego i Podhala. Był osobą bardzo zaangażowaną w rozwój turystyki, pełnił funkcję prezesa Małopolskiej Izby Turystyki w Krakowie i prezesa Przedsiębiorstwa Tatry. Nie zapominał jednak o swoich stronach rodzinnych, promując Beskid Wyspowy. Był m. in. pomysłodawcą, organizatorem, a później jurorem Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki w Limanowej.

11 stycznia zmarła Danuta Szewczyk, która przez wiele lat pracowała w Urzędzie Miasta Limanowa. Rozpoczęła pracę 22 maja 1992 roku na stanowisku podinspektora w Urzędzie Stanu Cywilnego. W okresie od 8 września 1994 roku do 18 grudnia 2002 roku pełniła funkcję zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, a w dniu 19 grudnia 2002 roku została kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, którą to funkcję pełniła nieprzerwanie do 27 lipca 2022 roku kiedy to przeszła na zasłużoną emeryturę. Zawsze była oddana swojej pracy oraz ludziom, nigdy nie odmawiała pomocy i służyła radą.

Ochotnicza Straż Pożarna w Łostówce pożegnała na początku roku druha Kazimierza Chorągwickiego, który w latach 1985 – 2010 pełnił funkcję naczelnika tej jednostki. Śp. Kazimierz Chorągwicki urodził się w 1943 roku. Od 1974 roku służył w OSP, przyczyniając się do rozwoju jednostki. Za zasługi otrzymał najwyższe odznaczenie – Złoty Znak Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

W lutym w wieku 68 lat zmarł Stanisław Kaleta, radny gminy Mszana Dolna w latach 2018 – 2023, a także członek zespołu regionalnego „Kasinanie-Zagórzanie”. Śp. Stanisław Kaleta był społecznikiem oddanym swojej Małej Ojczyźnie.     

W lutym smutna wiadomość przyszła także z Kasinki Małej. Zmarł Czesław Stożek – przedsiębiorca, kibic sportowy, ambasador Beskidu Wyspowego, ale przede wszystkim dobry i uczynny człowiek. Był cenionym fachowcem i przedsiębiorcą. Od ponad 30 lat prowadził z sukcesami firmę budowlaną, która zrealizowała wiele inwestycji, w tym hale sportowe, szkoły, budynki użyteczności publicznej, boiska sportowe, a także domy. Wielką dumą była jego rodzina, co często podkreślał w rozmowach. Oprócz pracy zawodowej był również wielkim znawcą i kibicem sportu, w szczególności sportów zimowych. Był dobrym duchem fan clubu Justyny Kowalczyk i polskich skoczków.

4 marca zmarł Ignacy Hanusiak z Tokarni – znany przedsiębiorca, działacz społeczny, podróżnik i jeden z aktywnych uczestników akcji „Odkryj Beskid Wyspowy”. Z jego inicjatywy Urbania Góra w Tokarni została włączona do akcji wędrówek po Beskidzie Wyspowym. Był człowiekiem niezwykle pracowitym, ale równocześnie otwartym. Do końca życia, mimo że przekroczył osiemdziesiątkę ciężko pracował. Żadna  inicjatywa, festiwal, impreza w Tokarni nie mogły się obejść bez pomocy organizacyjnej i finansowej Ignacego Hanusiaka. Szczególnie parafianie w Tokarni są Mu wdzięczni za wielką pomoc przy  budowie nowego kościoła. Jego pasją były podróże oraz wędrówki po górach. W wieku 75 lat zdobył Kilimandżaro.

12 marca w wieku 75 lat zmarł Kazimierz Łabuz – działacz opozycyjny z Mszany Dolnej. Podczas stanu wojennego był internowany w Rzeszowie – Załężu, Uhercach i Kielcach. W 1989 roku pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Obywatelskiego w Mszanie Dolnej. W latach 1990 – 1994 był radnym Rady Miasta. Śp. Kazimierz Łabuz za swoją działalność otrzymał Krzyż Wolności i Solidarności oraz Złotą Odznakę Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

W marcu w Krakowie w wieku 84 lat zmarł po ciężkiej chorobie Ryszard Niemiec – prezes Małopolskiego Związku Piłki Nożnej. W przeszłości był redaktorem naczelnym „Dziennika Polskiego”, „Gazety Krakowskiej” i „Tempa”. Ryszard Niemiec wielokrotnie gościł w naszym regionie. Uczestniczył w galach piłkarskich, a także wydarzeniach piłkarskich orgaznizowanych przez LPPN, jak również klubów z naszego regionu. Za swoją działalność społeczną i zawodową wyróżniony między innymi: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1985), Medalem „Kalos Kagathos” (2003), Diamentową Odznaką PZPN (2020), Medalem Honorowym za Zasługi dla Województwa Małopolskiego (2021).

Społeczność Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Żmiącej pożegnała Małgorzatę Zelek – cenioną nauczycielkę języka polskiego i wychowawczynię wielu pokoleń młodych ludzi. Śp. Małgorzata Zelek uczyła w szkole w Żmiącej od 1 września 1989 roku.

Na początku kwietnia klub Limanovia poinformował o śmierci byłego bramkarza, Rafała Gaika. Został zapamiętany jako niezwykle waleczny, twardy, zdyscyplinowany, sumienny i koleżeński sportowiec.

10 kwietnia w wieku 74 lat zmarł Stanisław Zawada – wieloletni pracownik Urzędu Gminy Dobra (1973 – 2015), zastępca wójta w latach 1990 – 2003. Śp. Stanisław Zawada był absolwentem Technikum Budowlanego w Nowym Sączu, które ukończył w 1969 roku. Na początku swojej pracy, od 1973 roku, zajmował się sprawami dotyczącymi dokumentacji budowy, przebudowy i remontów strażnic i innych obiektów pożarniczych w ramach czynów społecznych i funduszu gminnego. Rok później został inspektorem ds. budownictwa. 1 października 1983 roku został kierownikiem Referatu Gospodarki Terenowej i Komunikacji w Urzędzie Gminy Dobra. 26 października 1990 roku uchwałą Rady Gminy Dobra został wybrany zastępcą wójta gminy Dobra. Funkcję tę pełnił do 2003 roku. Od 1984 roku wykonywał również prace projektowe jako projektant w Rejonowym Zakładzie Usług Projektowych w Limanowej. Był człowiekiem wysokiej kultury osobistej, niezwykle uprzejmym, oddanym bez reszty sprawom społecznym i służbie na rzecz mieszkańców gminy.

W kwietniu uczestnicy akcji „Odkryj Beskid Wyspowy” i mieszkańcy gminy Tymbark towarzyszyli w ostatniej drodze Marii Przybylskiej. We wspomnieniach zapisała się jako osoba ciepła, zawsze uśmiechnięta i chętna do pomocy.

W kwietniu w wieku 91 lat zmarł Jan Lupa z Glisnego, zasłużony członek Koła Pszczelarzy w Mszanie Dolnej. Przez 30 lat pełnił funkcję członka Zarządu Koła, uczestniczył aktywnie we wszystkich jego przedsięwzięciach, jak budowa Domu Pszczelarza w Mszanie Dolnej, Dni Pszczelarza, majówki pszczelarskie. Jan Lupa przez ponad 50 lat prowadził wzorową pasiekę i skansen pszczelarski w  Glisnem, które były wizytówką nie tylko Koła Pszczelarzy w Mszanie Dolnej, ale całej gminy Mszana Dolna. Był osobą bardzo pracowitą, uśmiechniętą i chętną do pomocy. Posiadał bogatą praktyczną wiedzę pszczelarską, którą się chętnie dzielił.

W wieku 83 lat zmarła Janina Wójcik – wieloletnia pedagog w Szkole Podstawowej w Skrzydlnej, instruktorka Związku Harcerstwa Polskiego i członkini Koła Gospodyń Wiejskich w Przenoszy. Śp. Janina Wójcik organizowała wyjazdy nad morze, obozy harcerskie i inne wycieczki. Wspierała Stowarzyszenie Miłośników Historii, Tradycji i Kultury Ziemi Skrzydlańskiej.

W maju całą Polskę obiegła smutna informacja o tragicznej śmierci Kacpra Tekielego, męża utytułowanej biegaczki narciarskiej, Justyny Kowalczyk. Śp. Kacper Tekieli urodził się 23 listopada 1984 roku w Gdańsku. Zajmował się wspinaczką sportową, był instruktorem z tytułem nadanym przez Polski Związek Alpinizmu. Ukończył studia filozoficzne. Jeszcze w sierpniu 2019 roku dokonał podwójnego trawersu Matterhorn (przejście wszystkich czterech grani z dwukrotnym zdobyciem wierzchołka w ramach jednej akcji górskiej). 13 listopada tego samego roku, bez użycia liny pokonał północno-wschodnią ścianę Eigeru drogą Laupera. Jego wyczyn podkreślały ogólnoświatowe media.

W lipcu odeszła Maria Szkarłat, założycielka i dyrektorka Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. ks. Józefa Tischnera w Limanowej. Została zapamiętana jako wyjątkowa osoba i nauczycielka. Była osobą niezwykle oddaną swojej pracy, zaangażowaną w rozwój edukacji oraz wzorem dla wielu pokoleń uczniów i nauczycieli. Była gotowa pomóc swoim uczniom, kolegom z pracy oraz społeczności lokalnej.

W lipcu stratę poniósł świat lokalnego sportu. W wieku 60 lat po długiej i ciężkiej chorobie zmarł Zbigniew Twaróg – były zawodnik Limanovii, a także były sędzia piłkarski oraz działacz społeczny. Był członkiem Zarządu MKS Limanovia, także przewodniczącym Rady Trenerów Podokręgu Piłki Nożnej w Limanowej, pełnił też funkcję przewodniczącego Komisji Gier i Dyscypliny, a w latach 1997–2000 pełnił funkcję członka Zarządu OZPN w Nowym Sączu. Śp. Zbigniew Twaróg posiadał licencję trenerską UEFA B, pracował także w innych klubach, jak: Wierchy Pasierbiec, Sokół Słopnice, Płomień Limanowa, Jaworzanka Jaworzna, Słomka Siekierczyna i inne. Największe sukcesy odniósł jako trener drużyny trampkarzy MKS Limanovia, awansując do Małopolskiej Ligi Trampkarzy (MLT), którą prowadził w tej klasie rozgrywkowej przez pełne 3 sezony rozgrywkowe. Wniósł ogromne zasługi dla rozwoju piłki młodzieżowej na terenie miasta Limanowa i powiatu limanowskiego. Na co dzień pracował w Urzędzie Miasta Limanowa, od 2010 roku sprawował funkcję Komendanta Straży Miejskiej w Limanowej.

W sierpniu tłumy mieszkańców Tymbarku i innych miejscowości powiatu z ogromnym smutkiem odprowadziły na miejsce spoczynku Marcinka Sporka, który przez 13 lat dzielnie walczył z chorobą. Historia śp. Marcinka wzruszyła wiele osób, które starały się wspomagać rodzinę.

W sierpniu w wieku prawie 99 lat zmarł por. Tadeusz Dębski „Zając”, kombatant, uczestnik wielu wydarzeń patriotycznych w regionie. Śp. por. Tadeusz Dębski był m.in. gościem specjalnym premiery filmu poświęconego Genowefie Kroczek „Lotte”.  Jako żołnierz oddziału BCh „Opór” znał Genowefę Kroczek osobiście, a po projekcji nie krył wzruszenia, że o jej czynach może teraz mówić otwarcie.

W wieku 57 lat zmarł również Stanisław Mrowca – sołtys sołectwa Przyszowa I. Aktywnie angażował się w życie miejscowości. Pracował w Radzie Parafialnej i był przewodnikiem kalwaryjskim. Był serdecznym człowiekiem. Sumiennie i dokładnie wykonywał swoje obowiązki.

We wrześniu odszedł kolejny samorządowiec. Urząd Gminy Mszana Dolna poinformował o śmierci Jana Skolarusa, radnego Rady Gminy i członka rady parafialnej w Kasince Małej. Śp. Jan Skolarus urodził się 21 sierpnia 1962 roku w Mszanie Dolnej. Całe swoje życie związał z Kasinka Małą. Wraz z żoną Teresą prowadził gospodarstwo rolne i pracował zawodowo. Dbał o rozwój i wizerunek Kasinki Małej. Stawiał drugiego człowieka na pierwszym miejscu i był wyrozumiały. Potrafił się cieszyć z małych rzeczy i prostoty życia.

OSP Dobra poinformowała, że w wieku 56 lat na wieczną wartę odszedł druh Wojciech Czech. Jako strażak uczestniczył w wielu akcjach, szkoleniach, niosąc pomoc poszkodowanym w różnych zdarzeniach. Poproszony o pomoc nigdy nie odmawiał, służył dobrą radą. Jego pasją była musztra, równy krok i nienaganny stan munduru. Szacunek dla jednostki był jego priorytetem. Śp. druh Wojciech Czech pełnił rolę naczelnika w latach 2004 – 2005. Służbę w OSP Dobra rozpoczął w 1984 roku. Należał również do Orkiestry Dętej OSP Dobra.

We wrześniu społeczność Zespołu Szkoły i Przedszkola w Mszanie Górnej pożegnała wieloletnią dyrektor, Stanisławę Nowak. Była przede wszystkim cenioną nauczycielką historii; humanistką, która szacunkiem do nauki, konsekwentną postawą oraz pracowitością ukształtowała wiele pokoleń młodych ludzi. Śp. Stanisława Nowak nigdy nie bała się wyzwań i zmian. Zawsze dbała o dobro całej społeczności szkolnej.

We wrześniu z grona druhów Ochotniczej Straży Pożarnej w Łososinie Górnej odszedł zasłużony dla rozwoju tej jednostki – Andrzej Golonka.

Październik przyniósł smutną wiadomość o śmierci wybitnej osobowości, prof. Wandy Półtawskiej. 13 lutego 2016 roku śp. Wanda Półtawska otrzymała  tytuł i medal Honorowy Obywatel Miasta Limanowa. Przyjaźniła się z Janem Pawłem II.  Była doktorem medycyny. Pełniła funkcję dyrektora Instytutu Teologii Rodziny przy Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W latach 1952-1969 była adiunktem w Klinice Psychiatrycznej Akademii Medycznej w Krakowie, a w latach 1955-1997 wykładała medycynę pastoralną na PAT w Krakowie. Była też wykładowcą w Instytucie Studiów nad Małżeństwem i Rodziną im. Jana Pawła II przy Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. Więziona w czasie wojny w hitlerowskim obozie Ravensbrueck. Profesor Wanda Półtawska była Damą Orderu Orła Białego. Otrzymała też Złoty Krzyż Małopolski. Doświadczona przeżyciami II wojny światowej często gościła w naszym regionie. Tutaj m.in. świętowała swoje setne urodziny, a także można było ją spotkać w wydarzeniach patriotycznych, jak chociażby Święto Odzyskania Niepodległości na Przełęczy rydza – Śmigłego.

26 października zmarł Józef Przybytek – nauczyciel matematyki i fizyki, wychowawca wielu pokoleń młodzieży, długoletni zastępca dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrej. Śp. Józef Przybytek urodził się 26 lutego 1954 roku Po maturze i Studium Nauczycielskim w Nowym Sączu podjął studia zaoczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, na kierunku matematyka. Ze szkolnictwem związany był od połowy lat 70. XX w. Był miłośnikiem Beskidu Wyspowego, pasjonatem górskich wycieczek oraz fotografii i filmowania. Kamerą uwieczniał ważne momenty z życia wsi i parafii Dobra. Należał także do Orkiestry Dętej OSP Dobra. Był człowiekiem o ogromnej życzliwości, nigdy nie odmawiał pomocy, chętnie pomagał w zrozumieniu prawideł matematyki, nawet będąc już emerytem.

Ostatni dzień października przyniósł wiadomość o śmierci Haliny Wierzyckiej, która w latach 1992-1999 pełniła funkcję skarbnika miasta Limanowa. Kondolencje rodzinie śp. Haliny Wierzyckiej złożyli Wiesław Sędzik – przewodniczący Rady Miasta wraz z radnymi oraz burmistrz Władysław Bieda z pracownikami magistratu.

Zobacz również