12 drużyn wzięło udział w XXV Młodzieżowym Rajdzie Szlakiem Cmentarzy I Wojny Światowej

12 drużyn wzięło udział w XXV Młodzieżowym Rajdzie Szlakiem Cmentarzy I Wojny Światowej

12 drużyn wzięło udział w XXV Młodzieżowym Rajdzie Szlakiem Cmentarzy I Wojny Światowej „Jak Oni w 1914 roku”, który odbył się na terenie gmin Laskowa i Żegocina.

Na trasę wyruszyli: „Cichociemni” z ZSP w Laskowej, „Laskowskie Sokoły” z ZSP w Laskowej, „Jarząbki spod Jastrząbki” ze SP w Kamionce Małej, „Sokoły” ze SP w Kamionce Małej, „Krosna GOATS” ze SP w Krosnej, „Sechlańskie Orły” ze SP w Sechnej, „Żmiącka Brygada” ze SP w Żmiącej, „Sokoły” ze SP w Jaworznej, „Szalone Wiewiórki” z ZSP w Ujanowicach, „Rozdzielska Brygada” ze SP w Rozdzielu, „Łąkta Dwór” ze SP w Łąkcie Górnej oraz „Szóstoklasiści z Bytomska” ze SP w Bytomsku.

W pierwszym dniu młodzież wędrowała po wybranych trasach, prowadzących po cmentarzach I wojny światowej, tak licznie rozsianych w naszej okolicy. W Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Żegocinie odbyła się wieczornica patriotyczna. Wystąpiła orkiestra ze Szkoły Muzycznej I stopnia w Żegocinie. Prezentację historyczną przygotowała Zorganizowana Grupa Poszukiwawcza „P.Panc Południe”.

Centralnym punktem wydarzenia była uroczysta msza św. na cmentarzu wojennym na „Jastrząbce” w Kamionce Małej. W ten sposób uczestnicy rajdu, przedstawicie władz i instytucji oraz lokalna społeczność uczcili Narodowe Święto Niepodległości. Oprawę muzyczną przygotowała orkiestra dęta z Laskowej. Delegacje złożyły wiązanki i znicze, a uczestniczy rajdu otrzymali nagrody. Apel Poległych poprowadził pluton JS 2402 „Strzelec” Limanowa pod dowództwem ppor. Mateusza Sobczyńskiego. Wartę honorową przy głównej mogile cmentarza, pełnili uczniowie Zespołu Szkół im. św. Jadwigi Królowej w Żegocinie – klasa mundurowa Straży Granicznej. W ramach Ogólnopolskiej akcji „Niepodległa do Hymnu”, wszyscy zgromadzeni przy akompaniamencie Orkiestry Dętej z Laskowej, odśpiewali hymn państwowy. W uroczystości brała udział: Małopolska Filmowa Grupa Rekonstrukcyjna „Kadr”, Zorganizowana Grupa Poszukiwawcza „P.Panc Południe” oraz grupa rekonstrukcyjna – Stowarzyszenie „Kasztanka” z Laskowej. Na zakończenie druhowie OSP i panie z KGW z Kamionki Małej częstowali gołąbkami oraz wiejskim bigosem rajdowym.

źródło: GOKSiT Laskowa; oprac. MAG

fot. GOKSiT Laskowa

Zobacz również