Adrian Cieślik obronił rozprawę doktorską

Adrian Cieślik obronił rozprawę doktorską

Adrian Cieślik – administrator strony „Historia Dobrej”, popularyzator lokalnych dziejów, publicysta i działacz społeczny związany m.in. z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy – z powodzeniem zakończył studia doktoranckie na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Napisał rozprawę doktorską na temat „Kancelaria urzędu prowincjała prowincji św. Jacka w Królestwie Galicji i Lodomerii Zakonu Braci Kaznodziejów w latach 1782 – 1927. Studium archiwoznawcze”. Promotorem pracy był ks. prof. dr hab. Józef Marecki.

Do licznych gratulacji dołącza się również nasza redakcja.

fot. Fabian Stanisz, Katarzyna Matyja

Zobacz również