Gmina Kamienica dla Niepodległej

Gmina Kamienica dla Niepodległej

Mieszkańcy gminy Kamienica świętowali 105. rocznicę odzyskania niepodległości.

Gminna uroczystość rozpoczęła się zbiórką, a następnie przemarszem do miejscowego kościoła wszystkich delegacji, pocztów sztandarowych, zaproszonych gości i mieszkańców. W pochodzie niesiono wielką flagę Polski. Mszy świętej przewodniczył ks. Janusz Szpilowski. Po nabożeństwie zebrani w świątyni mogli wysłuchać koncertu pieśni patriotycznych w wykonaniu Gminnej Orkiestry Dętej, Chóru Parafialnego i dzieci  z grupy folklorystycznej – działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy. Następnie uczestnicy obchodów przemaszerowali pod pomniki pamięci, gdzie uroczystość poprowadził przewodniczący Rady Gminy Kamienica – Hilary Majewski. Okolicznościowe przemówienia wygłosili: wójt Władysław Sadowski, wicestarosta Agata Zięba, ks. prałat Kazimierz Pach. Odczytano także list od poseł Urszuli Nowogórskiej. Delegacje złożyły wiązanki kwiatów i znicze.

źródło: Urząd Gminy Kamienica; oprac. MAG

fot. Urząd Gminy Kamienica

Zobacz również