„Jak usłyszeć niemy krzyk. Depresja – choroba duszy”. Konferencja w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Limanowej

„Jak usłyszeć niemy krzyk. Depresja – choroba duszy”. Konferencja w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Limanowej

Nauczyciele, psychologowie, bibliotekarze i inni zainteresowani wzięli udział w konferencji pt. „Jak usłyszeć niemy krzyk. Depresja – choroba duszy”. Wydarzenie zorganizowały Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu – Filia w Limanowej. Wiedzą i doświadczeniami ze słuchaczami podzielili się: Agata Woyciechowska – psycholog, psychoterapeutka, Dorota Trzop – psycholog, psychoterapeuta systemowy, założycielka Centrum Równowaga w Naprawie oraz Tomasz Ubik – psycholog, filozof.

Spotkanie poprowadziła dyrektor Joanna Michalik. Konferencja była elementem obchodów Ogólnopolskiego Dnia Biblioterapii, którego tegoroczne hasło brzmi: „Biblioterapia we wzmacnianiu rezyliencji”.

– Podczas wystąpień przedstawiono zarówno symptomy fizyczne, jak i psychiczne depresji, zwracając uwagę na to, jak często są one bagatelizowane lub przypisywane innym problemom zdrowotnym. Omówione zostały badania dotyczące wpływu genetyki, traumatycznych doświadczeń oraz stresu na rozwój tej choroby psychicznej. Wartościowym elementem konferencji była również analiza społecznych aspektów depresji, zwracająca uwagę na izolację społeczną, brak wsparcia oraz presję społeczną jako istotne czynniki wpływające na zdrowie psychiczne jednostki. Częścią konferencji było omówienie różnych form leczenia depresji. Specjaliści podkreślili wagę terapii psychologicznej, farmakoterapii oraz terapii poznawczo-behawioralnej. Ważne było również zaznaczenie, że skuteczność leczenia zależy od indywidualnych potrzeb pacjenta, a podejście holistyczne, obejmujące aspekty fizyczne, psychiczne i społeczne, jest kluczowe w procesie terapeutycznym. Podjęto także takie zagadnienia jak asertywność i umiejętna analiza, a następnie decyzyjność dotycząca odcięcia się od czynników mających destrukcyjny wpływ na nasze życie – relacjonuje MBP w Limanowej.

źródło: MBP w Limanowej; oprac. MAG

fot. MBP w Limanowej

Zobacz również