„Kolano 2023” – ćwiczenia strażaków z gminy Tymbark

„Kolano 2023” – ćwiczenia strażaków z gminy Tymbark

„Kolano 2023” to kryptonim tegorocznych ćwiczeń jednostek OSP z terenu gminy Tymbark w ramach zarządzania kryzysowego. Plan ćwiczeń opracował zespół druhów z Podłopienia, a miejscem ich realizacji była droga gruntowa obok drogi krajowej nr 28 w Podłopieniu oraz stanowisko myśliwskie/ambona/koło domku myśliwskiego również w Podłopieniu.

– W przyjętych zdarzeniach kryzysowych był pozorowany wypadek dwóch samochodów osobowych z osobami poszkodowanymi w pojazdach oraz ewakuacja zranionego przez zwierzynę leśną myśliwego i drugiego myśliwego z wolnostojącej ambony myśliwskiej, który wymagał również kwalifikowanej pierwszej pomocy. Celem ćwiczeń było praktyczne sprawdzenie działania sił i środków jednostek OSP w tym działań z zakresu ratownictwa technicznego między innymi postępowania podczas zdarzeń z samochodami z napędem elektrycznym i hybrydowym, sprawdzenie możliwości dotarcia i zastosowania technik ewakuacyjnych wobec osób poszkodowanych znajdujących się w miejscu trudno dostępnym z wykorzystaniem technik ratownictwa wysokościowego oraz udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. W działaniach ratowniczych udział wzięło 6 zastępów straży pożarnej – 2 OSP Tymbark, 2 OSP Podłopień, po jednym z OSP Zawadka i OSP Piekiełko.  Ćwiczenia wykazały bardzo dobre przygotowanie druhów strażaków do tego typu akcji ratowniczych – poinformował Robert Nowak.

Ćwiczenia zostały zorganizowane przez Urząd Gminy w Tymbarku – Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego oraz Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Tymbarku. Ćwiczenia obserwował szef GZZK Paweł Ptaszek, wójt Gminy Tymbark, który  podziękował strażakom za profesjonalizm w realizacji zadań postawionych przez organizatorów ćwiczeń oraz druh Stanisław Przybylski, prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Tymbarku.

źródło: Urząd Gminy Tymbark; oprac. MAG

fot. Urząd Gminy Tymbark

Zobacz również