Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Łososinie Górnej złożyła ślubowanie i przyjęła proporzec

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Łososinie Górnej złożyła ślubowanie i przyjęła proporzec

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Limanowej odbyło się ślubowanie i wręczenie proporca Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej.

– Młodzieżowa drużyna sformowała się we wrześniu 2022 roku. Z pierwotnej liczby 22 członków do ślubowania wytrwało 18 osób. Młodzi strażacy uczestniczyli cały rok w spotkaniach, zbiórkach i obozie. W tym dniu rozpoczęli ważny etap w swojej przygodzie z ochotniczym pożarnictwem – poinformowała OSP Łososina Górna.

W uroczystości wzięli udział druhowie, rodzice i goście. Uroczysty apel rozpoczął się od raportu, który złożył dowódca uroczystości, druh Mateusz Borycz, a przyjął go komendant miejsko-gminny, druh Wojciech Świerczek. Później nastąpiło uroczyste podniesienie flagi państwowej. Gości powitał prezes OSP Łososina Górna, druh Paweł Michura.

Kulminacyjnym punktem uroczystości było ślubowanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, czyli publiczna deklaracja przestrzegania określonych zasad. Akt ślubowania odczytał i ślubowanie przyjął burmistrz Limanowej, Władysław Bieda. Proporzec MDP poświęcił ks. ppor. Mateusz Norek, a wręczył – zastępca Komendanta Powiatowego PSP, mł. bryg. Krzysztof Hybel. Członkowie MDP otrzymali również legitymacje.

źródło: OSP Łososina Górna; oprac. MAG

fot. OSP Łososina Górna

Zobacz również