Patriotyczna uroczystość w Łososinie Górnej

Patriotyczna uroczystość w Łososinie Górnej

Główne obchody Święta Niepodległości w Limanowej zostały poprzedzone uroczystością środowiskową w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4.

Rozpoczął ją poranek patriotyczny „Tobie, Polsko śpiewamy”, podczas którego dzieci i młodzież naszej szkoły wspólnie z nauczycielami i zaproszonymi gośćmi, śpiewali patriotyczne pieśni z okresu I wojny światowej. Uczniowie zaprezentowali okolicznościowy program artystyczny.

Druga część uroczystości rozpoczęła się od przemarszu uczniów i nauczycieli wraz z pocztami sztandarowymi do kościoła parafialnego pw. Wszystkich Świętych. Mszę św. koncelebrowali ks. proboszcz Kazimierz Fąfara oraz ks. Sławomir Czub. Ksiądz proboszcz w okolicznościowym kazaniu przypomniał trudne wybory naszych rodaków walczących o niepodległą Polskę. Niejednokrotnie wybierać musieli bowiem pomiędzy rodziną, a walką z zaborcą. Przypomniał także o jednoczącej roli modlitwy, podkreślił zasługi polskich rodzin w pielęgnowaniu tradycji patriotycznych i wiary chrześcijańskiej. Swoje kazanie ksiądz proboszcz zakończył ważnym przesłaniem. Zaapelował o zaprzestanie kłótni i kierowanie się ku wspólnemu dobru.

Po nabożeństwie wszyscy udali się pod Pomnik Legionistów, gdzie został odśpiewany  „Mazurek Dąbrowskiego”. Wokół Pomnika wartę pełnili uczniowie ZS nr 1 w Limanowej ze Związku Strzeleckiego „Strzelec” oraz harcerki z ZSP nr 4 w Limanowej. Dyrektor Albert Golonka wygłosił okolicznościowe przemówienie, w którym przypomniał historię czynu legionowego i boju o niepodległość. Wezwał również do pamięci i szacunku wobec tych, którzy walczyli o niepodległą,  wolną Polskę. Głos zabrała poseł Urszula Nowogórska, która przypomniała, że wolność trzeba cały czas pielęgnować i podziękowała młodzieży za kultywowanie patriotycznej tradycji. Burmistrz Władysław Bieda wspomniał rolę legionistów z ziemi limanowskiej w torowaniu drogi do niepodległości naszego kraju.  Korzystając z okazji, dyrektor Albert Golonka na ręce burmistrza Władysława Biedy i przewodniczącego Rady Miasta – Wiesława Sędzika złożył podziękowania za wsparcie w uzyskaniu środków na odnowę Pomnika Legionistów. Pomnik ma już blisko 90 lat i znać było po nim upływ czasu, dlatego w 2021 roku z inicjatywą odnowienia do władz miasta zwrócił się  Stanisław Golonka. Po trzech latach starań Urząd Marszałkowski w Krakowie, przekazał władzom miasta część środków finansowych z programu „Małopolska Pamięta”,  a pozostałe pieniądze  dołożono z budżetu miasta.

Bryg. Stanisław Dębski, dowódca Jednostki Strzeleckiej 2402 w Limanowej przeprowadził Apel Poległych pod Pomnikiem Legionistów. Następnie poseł Urszula Nowogórska, władze miasta i gminy Limanowa, delegacje instytucji, organizacje i szkół złożyły wiązanki kwiatów.

źródło: ZSP nr 4 w Limanowej; oprac. MAG

fot. ZSP nr 4 w Limanowej

Zobacz również