Stowarzyszenia artystyczne, orkiestry dęte i świetlice wiejskie otrzymały dofinansowanie od Zarządu Województwa Małopolskiego

Stowarzyszenia artystyczne, orkiestry dęte i świetlice wiejskie otrzymały dofinansowanie od Zarządu Województwa Małopolskiego

W Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie odbyło się uroczyste wręczenie czeków dla beneficjentów konkursów: „Etno Małopolska”, „Małopolskie Orkiestry Dęte” oraz „Małopolskie Świetlice Wiejskie”. Gwarancje dofinansowania z rąk Iwony Gibas z Zarządu Województwa Małopolskiego odebrali m.in. przedstawiciele powiatu limanowskiego.

W ramach II edycji konkursu „Etno Małopolska” dofinansowanie otrzymało 41 zadań na łączną kwotę 500 tys. zł, w tym:

  • „Folkowe Łętowe” Stowarzyszenie Artystyczne – ,,Jak Cię widzą, tak Cię piszą” – stroje regionalne dla zespołu „Folkowe Łętowe” –   12 000 zł,
  • Stowarzyszenie Folklorystyczne „Olszowianie” – „Etno Olszowianie” – 12 000 zł,
  • Zagórzańscy Pasjonaci Stowarzyszenie Rękodzielników – „Zagórzanie na cyrwonym dywanie” – 12 000 zł.

W ramach II edycji konkursu „Małopolskie Orkiestry Dęte” Zarząd Województwa Małopolskiego dofinansował 35 zadań na łączną kwotę 400 tys. zł. Środki otrzymały:

  • Ochotnicza Straż Pożarna w Kasince Małej  – „Występy orkiestry dętej, jako wartościowy sposób spędzania wolnego czasu”  – 12 000 zł,
  • Stowarzyszenie „Orkiestra Dęta w Jaworznej” – „Doposażenie Orkiestry Dętej w Jaworznej w brakujące instrumenty muzyczne” – 10 000 zł,
  • Stowarzyszenie turystyczno-kulturalne STYK – Zakup instrumentów dla nowych członków Orkiestry Dętej „Echo Gminy Łukowica” – 8 000 zł.

W ramach konkursu „Małopolskie Świetlice Wiejskie” dofinansowanie otrzymało 107 świetlic na łączną kwotę ponad 2 mln 734 tys. zł, w tym:

  • gmina Limanowa – świetlica w Pasierbcu –  30 000 zł,
  • gmina Łukowica – świetlica w Jastrzębiu – 14 500 zł,
  • gmina Mszana Dolna – świetlica w Mszanie Górnej – 20 755 zł.

– Widząc ogromne zainteresowanie, jakim cieszyły się tegoroczne pierwsze edycje konkursów „Etno Małopolska” oraz „Małopolskie Orkiestry Dęte” udało nam się ogłosić drugie nabory, dzięki którym więcej beneficjentów otrzymało wsparcie dla swoich działań i możliwość doposażenia się w stroje ludowe czy instrumenty muzyczne – podkreśliła Iwona Gibas.

Łączna wartość przekazanych czeków to ponad 3 630 mln zł. Na tę sumę składają się dotacje w ramach trzech konkursów.

źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego; oprac. MAG

fot. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, GOKSiT Łukowica

Zobacz również