Uroczysta sesja Rady Miasta Limanowa. Odznaczenia dla prof. dr hab. Urszuli Kicińskiej i Aleksandra Majerskiego

Uroczysta sesja Rady Miasta Limanowa. Odznaczenia dla prof. dr hab. Urszuli Kicińskiej i Aleksandra Majerskiego

10 listopada w Limanowskim Domu Kultury odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta Limanowa z okazji 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Podczas sesji wręczono państwowe i miejskie odznaczenia.

Sesja Rady Miasta rozpoczęła się uroczystym odśpiewaniem hymnu państwowego, po którym odegrany został hejnał Miasta Limanowa. Następnie otwarcia sesji dokonał przewodniczący Rady Miasta, Wiesław Sędzik.

Po przywitaniu nastąpiła ceremonia wręczenia odznaczenia państwowego. Za zasługi w zakresie ochrony kultury Odznaką Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr hab. Piotra Glińskiego, odznaczona została prof. dr hab. Urszula Kicińska. Odznaczenie wręczył wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński.

Medal i Tytuł „Zasłużony dla Miasta Limanowa”, przyznane Uchwałą nr VXXVIII.478.23 Rady Miasta Limanowa, otrzymał Aleksander Majerski za całokształt dokonań artystycznych, a także wspieranie przedsięwzięć służących promocji i rozwojowi miasta Limanowa. Odznaczenie wraz z gratulacjami wręczyli burmistrz Władysław Bieda i przewodniczący Rady Miasta Wiesław Sędzik.

Prof. dr hab. Urszula Kicińska oraz Aleksander Majerski złożyli podziękowania za przyznanie tytułów. Następnie głos zabrały posłanki Urszula Nowogórska i Weronika Smarduch. Na tym zakończyła się oficjalna część uroczystej sesji.

W kolejnym punkcie Magdalena Urbaniec, dyrektor Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej przedstawiła prezentację pt. „Limanowska droga do polskiej niepodległości”. W części artystycznej wystąpili uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Limanowej. Uczestnicy XVII Turnieju Szachowego o Puchar Niepodległości, który odbył się w Limanowskim Domu Kultury 8 listopada otrzymali nagrody, które wręczyli Władysław Bieda, Wiesław Sędzik, Magdalena Szczygieł-Smaga oraz Ryszard Ewert.

źródło: Urząd Miasta Limanowa; oprac. MAG

fot. Urząd Miasta Limanowa

Zobacz również