Uroczystości pogrzebowe śp. s. Janiny Zygmunt. Postulatorka procesu kanonizacyjnego św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego spoczęła w Mszanie Dolnej

Uroczystości pogrzebowe śp. s. Janiny Zygmunt. Postulatorka procesu kanonizacyjnego św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego spoczęła w Mszanie Dolnej

11 listopada w parafii pw. św. Michała Archanioła w Mszanie Dolnej odbyły się uroczystości pogrzebowe śp. s. Janiny Zygmunt RM, która pełniła funkcje radnej generalnej, przełożonej wielu domów zakonnych, matki prowincjalnej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, a także postulatorki procesu kanonizacyjnego św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. Śp. s. Janina Zygmunt mieszkała w domu zakonnym przy ul. Leśnej w Mszanie Dolnej.

Mszy św. przewodniczył abp Adam Szal – metropolita archidiecezji przemyskiej. Koncelebrowali ją bp Kazimierz Górny – biskup senior diecezji rzeszowskiej, bp Jan Zając – biskup pomocniczy senior archidiecezji krakowskiej, ks. infułat Jakub Gil oraz ponad 20 księży z terenu trzech diecezji.

– S. Janina obdarowana przez Pana Boga nieprzeciętną inteligencją, wielką intuicją, a nade wszystko dobrocią serca, z wielką pokorą współpracując z łaską Bożą korzystała z tych darów dla dobra zgromadzenia i tych, których na drodze swojego życia spotykała. Oddając się Panu Bogu poprzez śluby zakonne, z wielką odpowiedzialnością podchodziła do powierzanych jej obowiązków. W Zgromadzeniu pełniła ważne funkcje: przez 12 lat posługiwała siostrom jako przełożona prowincjalna Krakowskiej Prowincji Najświętszego Serca Jezusowego, 6 lat była radną generalną, pełniła też obowiązek przełożonej we wspólnotach zakonnych: w Przemyślu, Krakowie, Zakopanem i w Mszanie Dolnej. W Zakopanem s. Janina była przełożoną wspólnoty sióstr w „Księżówce”, gdy w 1997 r. św. Jan Paweł II podczas pielgrzymki do Zakopanego był podejmowany w „Księżówce”. S. Janina, wierna Bożym natchnieniom, z głęboką wiarą w Opatrzność Bożą wraz z Zarządem Prowincjalnym podejmowała odważne decyzje. Pełniąc posługę przełożonej prowincjalnej, w latach osiemdziesiątych, rozbudowała dom prowincjalny w Krakowie. Wiele modlitwy i pracy poświęciła w prowadzenie procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego – założyciela naszego zgromadzenia i szerzenie Jego kultu. Po beatyfikacji, której dokonał na krakowskich Błoniach św. Jan Paweł II w 2002 r., postarała się, aby Rada Miasta Krakowa przyznała nazwę ulicy św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego (os. Gotyk). W procesie cudu za wstawiennictwem bł. Zygmunta Szczęsnego, który był prowadzony w Krakowie przed Jego kanonizacją, s. Janina pełniła funkcję postulatora procesu. Św. Zygmunta Szczęsnego kanonizował Ojciec Święty Benedykt XVI w 2009 r. S. Janina Zygmunt, pełniąc obowiązek przełożonej prowincjalnej w latach 1997-2003, wraz z s. Grażyną Kulą – ekonomką prowincjalną (aktualnie przełożoną domu przy ul. Leśnej), budowała i wyposażyła dom przy ul. Św. Maksymiliana,  w którym w dniu 30.08.2003 r. zostało otwarte Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi im. Św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. W Mszanie Dolnej także s. Janina Zygmunt przyczyniła się do przyspieszenia powstania drugiej parafii i budowy kościoła Miłosierdzia Bożego. Starsi ludzie pamiętają niedzielne msze św. o godz. 15.00 w małej  kaplicy w domu sióstr przy ul. Św. Maksymiliana Kolbego, gdzie większość ludzi w takich warunkach musiała stać przed domem. Kiedy była rozpoczęta budowa nowego domu dla przedszkola, a przełożona prowincjalna – s. Janina Zygmunt musiała także podjąć decyzję odnośnie urządzenia nowej kaplicy. Udała się do ks. kardynała Franciszka Macharskiego i przedstawiając istniejącą sytuację, zapytała, czy jest w planie budowa nowego kościoła, czy my powinnyśmy przygotować większą kaplicę. Jeżeli będzie nowy kościół, to nam wystarczy mała kaplica na potrzeby naszej wspólnoty sióstr i dzieci z przedszkola. W 2002 r. ks. kardynał przysłał do Mszany Dolnej ks. Stanisława Parzygnata i zlecił mu zadanie budowy kościoła. Wtedy s. Janina w ramach pomocy naszego zgromadzenia przy powstaniu nowej parafii i rozpoczęcia budowy, udostępniła kaplicę w naszym domu, aby ksiądz mógł odprawiać w niej msze św. i nabożeństwa dla ludzi, a także pokój naprzeciw kaplicy dla załatwiania spraw kancelaryjnych i organizacyjnych. I tak było do czasu poświęcenia kaplicy Miłosierdzia Bożego w dniu 12.02.2005 r. – tak sylwetkę s. Janiny przedstawia s. przełożona Maria Rokosz.

źródło: parafia pw. św. Michała Archanioła w Mszanie Dolnej; oprac. MAG

fot. ks. Mirosław Lenart, Bartosz Gocał oraz arch. Zgromadzenia

Zobacz również