Gmina Łukowica wyróżniona w konkursie Małopolski Lider Ekonomii Społecznej

Gmina Łukowica wyróżniona w konkursie Małopolski Lider Ekonomii Społecznej

W Operze Krakowskiej wręczono nagrody w konkursie Małopolski Lider Ekonomii Społecznej. Wśród wyróżnionych podmiotów znalazł się samorząd gminy Łukowica reprezentowany przez wójta Bogdana Łuczkowskiego.

– W obecnych czasach, gdy problemy ze zdrowiem psychicznym stanowią rosnące wyzwanie społeczne, tworzenie stabilnych miejsc pracy oraz przestrzeni integracji i szacunku dla każdego pracownika, w tym po kryzysach psychicznych, jest kluczowe dla społecznie odpowiedzialnego biznesu – mówił podczas wydarzenia wicemarszałek Łukasz Smółka, przewodniczący kapituły konkursu.

Zwycięzcą w kategorii głównej została spółdzielnia socjalna „Kobierzyn”, która powstała w 2013 r. by tworzyć miejsca pracy dla byłych pacjentów i pacjentek Szpitala Babińskiego w Krakowie. W tym roku przyznano też dwa wyróżnienia w kategorii głównej konkursu Małopolski Lider Ekonomii Społecznej 2023. Wyróżnienie za tworzenie stabilnych miejsc pracy otrzymała Spółdzielnia Socjalna „Przedszkolaki to My”. Wyróżnienie za działalność w zakresie świadczenia usług społecznych przyznano Spółdzielni Socjalnej „Merchant” z siedzibą w Krakowie, która zorganizowała system usług opiekuńczych i asystenckich w miejscu zamieszkania osób niesamodzielnych.

Tytuł Podmiot Reintegracyjny Roku otrzymały ex aequo: Zakład Aktywności Zawodowej „U Pana Cogito” Pensjonat i Restauracja prowadzony przez Stowarzyszenie Rodzin Zdrowie Psychiczne oraz Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Stowarzyszenie Rodziców, Przyjaciół, Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Promyk”. Podmioty zostały nagrodzone za ich różnorodne wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami, których wynikiem jest wzmocnienie poczucia ich własnej wartości i niezależności.

W kategorii Samorząd Przyjazny Ekonomii Społecznej laureatem została gmina Skawina wyróżniająca się konsekwentnie rozwijaną współpracą z organizacjami pozarządowymi oraz lokalnymi liderami i mieszkańcami. Ponadto w imię uznania dla różnorodnej i owocnej współpracy z podmiotami ekonomii społecznej, kapituła zdecydowała wyróżnić trzy gminy: Wieprz, Szczurową i Łukowicę.

Laureatem w kategorii Biznes Przyjazny Ekonomii Społecznej została Firma Przewozowo-Usługowo-Produkcyjna „Nowex” Józef Nowak. Kapituła doceniła inwestycję w tabor transportowy i szkolenia kierowców, dzięki którym osoby dotychczas niemobilne mogą podróżować i odkrywać nowe miejsca. W uznaniu za wyjątkowe zaangażowanie we współpracę z podmiotami ekonomii społecznej przyznano też trzy wyróżnienia w kategorii Biznes Przyjazny Ekonomii Społecznej – dla Małopolskiego Związku Pracodawców „Lewiatan”, Małopolskich Parków Przemysłowych Sp. z o.o. oraz dla PUHIT Kraków Sp. z o.o.

Nagroda publiczności trafiła do Spółdzielni Socjalnej „Serwis”.

Inicjatorem i organizatorem Konkursu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, realizujący projekt „Społeczna Małopolska – koordynacja działań na rzecz włączenia społecznego w Małopolsce” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Konkurs realizowany jest na platformie Małopolskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego; oprac. MAG

fot. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Zobacz również