Modernizacja remizy OSP w Męcinie i specjalistyczna odzież dla ośmiu jednostek z terenu gminy Limanowa – podsumowanie realizacji zadań

Modernizacja remizy OSP w Męcinie i specjalistyczna odzież dla ośmiu jednostek z terenu gminy Limanowa – podsumowanie realizacji zadań

Zakończyła się modernizacja remizy OSP w Męcinie. Podczas oficjalnego otwarcia budynku wójt Jan Skrzekut przekazał przedstawicielom ośmiu jednostek OSP w gminy Limanowa umundurowanie bojowe.

Zakres wykonanych prac w remizie w Męcinie obejmował roboty zabezpieczające (wykonanie rusztowań i zabezpieczeń, osłona okien folią, demontaż na czas robót osprzętu mocowanego do elewacji oraz ponowny montaż po wykonaniu robót elewacyjnych); roboty malarskie (czyszczenie istniejącej elewacji, malowanie elewacji z wcześniejszym zagruntowaniem podłoża, czyszczenie i malowanie krat okiennych, wykonanie cokołu wokół budynku z wyprawy mineralno-żywicznej oraz wymiana opraw oświetleniowych zewnętrznych). Całkowita wartość zadania wyniosła 97 847,48  zł, z czego 30 000,00 zł to dotacja ze środków Województwa Małopolskiego w ramach programu „Małopolskie OSP 2023”  i  30 000,00 zł dotacja z budżetu Gminy Limanowa. Wykonawcą inwestycji była firma „Usługi Ogólnobudowlane” Jana Wojtasa z Siekierczyny.

Nowa odzież ochronna do działań bojowych trafiła do jednostek w Kisielówce, Męcinie, Nowym Rybiu, Pisarzowej, Rupniowie, Siekierczynie, Starej Wsi i Wysokim. Każda jednostka otrzymała po 2 komplety ubrań specjalnych. Łączna kwota zadania to 46 544,00 zł z czego 15 000,00 zł stanowiło dofinansowanie pozyskane z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Małopolskie OSP 2023”.

OSP Męcina otrzymała także 4 komplety odzieży ochronnej do działań poszukiwawczo – ratowniczych (kurtka, buty, spodnie, polar). Łączna kwota zadania to 15 000,00 zł, z czego 15 000,00 zł stanowi dotacja z budżetu Województwa Małopolskiego dla Gminy Limanowa  z przeznaczeniem dla jednostki OSP Męcina, w której funkcjonują zespoły ratownicze z psem.

W uroczystym przekazaniu nowego umundurowania i zmodernizowanego budynku brali udział przedstawiciele poszczególnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Limanowa, wójt Jan Skrzekut, zastępca wójta Wojciech Pazdan, radny Jerzy Jabłoński, prezes Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP – Aleksander Krzysztof, pracownik ds. ochrony przeciwpożarowej – Piotr Pala, komendant gminny ZOSP RP – Wojciech Świerczek. 

źródło: Urząd Gminy Limanowa; oprac. MAG

fot. Urząd Gminy Limanowa

Zobacz również