Przedstawiciele jednostek OSP z gminy Łukowica otrzymali specjalistyczną odzież

Przedstawiciele jednostek OSP z gminy Łukowica otrzymali specjalistyczną odzież

Przedstawiciele wszystkich jednostek OSP z terenu gminy Łukowica wzięli udział w posiedzeniu Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Łukowicy.

Podczas zebrania omówiono bieżące sprawy i złożono sobie życzenia świąteczne i noworoczne. Wójt Bogdan Łuczkowski oraz prezes druh Janusz Koza przekazali specjalistyczne ubrania zakupione w ramach działania „Małopolskie OSP 2023”. Każda jednostka otrzymała po 2 komplety odzieży przeznaczonej do działań ratowniczo-gaśniczych. Projekt „Małopolskie OSP 2023” jest współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego. Dofinansowanie pozyskane na ten cel to 15 000,00 zł, a całkowita wartość zadania wynosi 41 292,87 zł.

źródło: profil wójta Bogdana Łuczkowskiego; oprac. MAG

fot. uczestnicy

Zobacz również