Ulgi dla emerytów i rencistów na pięciu połączeniach komunikacyjnych

Ulgi dla emerytów i rencistów na pięciu połączeniach komunikacyjnych

Władze powiatu limanowskiego podpisały umowy z operatorami, którzy będą świadczyć usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Parafowane porozumienie dotyczy pięciu połaczen komunikacyjnych. Środki na ten cel zostały pozyskane z „Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”.

Uruchomienie linii nastąpi 1 stycznia 2024 r. i będzie to kontynuacja organizowanych przez Powiat Limanowski przewozów pasażerskich z poprzednich latach.
Decyzję o uruchomieniu przedmiotowej linii komunikacyjnej podjęto z uwagi na potrzeby przewozowe zgłaszane przez mieszkańców powiatu limanowskiego. Linie komunikacyjne zostaną uruchomiana dzięki pomocy finansowej samorządów gminnych, przez które przebiegają linie komunikacyjne. tj. Gminy Limanowa, Gminy Kamienica , Gminy Łukowica oraz Gminy Mszana Dolna.

W 2024 r. Rada Powiatu podjęła uchwałę o wprowadzeniu dodatkowych ulg. Emeryci i renciści korzystający z w/w linii komunikacyjnych będą posiadać zniżkę w wysokości 50% ceny biletu natomiast osoby, które ukończyły 70 rok życia będą korzystać z komunikacji publicznej organizowanej przez Powiat bezpłatnie.

Poniżej przedstawimy rozkłady jazdy obowiązujące od 2024 r.

Linia Szczawa Białe – Zasadne – Limanowa.

Linia Łukowica – Limanowa

Linia Sarczyn – Limanowa

Linia Glisne – Mszana Dolna

Linia Szczawa Białe – Zasadne – Limanowa Linia Łukowica – Limanowa. Linia Sarczyn – Limanowa Linia Glisne – Mszana Dolna

Źródło: powiatlimanowski.pl

Zobacz również