Woda w Pisarzowej zdatna do spożycia

Woda w Pisarzowej zdatna do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej, po zapoznaniu się z otrzymanymi 7 grudnia sprawozdaniami z badań próbek wody pobranych po przeprowadzonych działaniach naprawczych z wodociągu wiejskiego Pisarzowa stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Woda dostarczana z wodociągu wiejskiego Pisarzowa, w zakresie wykonanych oznaczeń spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Woda nie stanowi zagrożenia dla zdrowia konsumentów, nadaje się do spożycia.

źródło: Urząd Gminy Limanowa; oprac. MAG

fot. Urząd Gminy Limanowa

Zobacz również