Woda z wodociągu w Podłopieniu niezdatna do spożycia

Woda z wodociągu w Podłopieniu niezdatna do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej wydał zakaz użytkowania wody do celów spożywczych z wodociągu wiejskiego w Podłopieniu. Woda ta może być używana do celów sanitarnych (spłukiwanie toalet). Punkty czerpalne wody do celów spożywczych znajdują się przy Szkole Podstawowej w Podłopieniu i ZGK w Podłopieniu.

Po dokonaniu analizy wyników badań próbki wody z wodociągu wiejskiego Podłopień, pobranej w dniu 13 grudnia 2023 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej stwierdza, że jakość wody w przedmiotowym wodociągu pod względem mikrobiologicznym i fizycznym nie odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z uwagi na przekroczenia w wodzie dopuszczalnych wartości parametrów mikrobiologicznych: liczba bakterii Clostridium perfringens (łącznie ze sporami) w 100 ml wody oraz fizycznych: mętność.

15 grudnia 2023 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej wydał decyzję administracyjną nr 114/NHK/2023 o zakazie użytkowania wody z wodociągu wiejskiego Podłopień do czasu uzyskania prawidłowych wyników badania wody.

źródło: Urząd Gminy Tymbark; oprac. MAG

fot. Tv28

Zobacz również