Wyniki konkursu bożonarodzeniowego w gminie Kamienica

Wyniki konkursu bożonarodzeniowego w gminie Kamienica

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy podsumował konkurs bożonarodzeniowy adresowany do dzieci z grup przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych oraz osób dorosłych z terenu gminy Kamienica.

Przedszkolaki i uczniowie wykonywali ozdoby, a osoby dorosłe – szopki. Wpłynęło 77  prac, w tym: 44 w kategorii przedszkola i klas I-III szkół podstawowych, 28 w kategorii klas IV-VIII  szkół podstawowych oraz 5 w kategorii dorosłych. Wszystkie prace były zgodne z regulaminem konkursu. Prace konkursowe oceniała komisja w składzie: Joanna Michalik (dyrektor MBP w Limanowej), Józefa Gorczowska, (pracownik GOKSiR) i Maria Winkiewicz (emerytowany bibliotekarz).

WYNIKI

Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych:

I miejsce – Liliana Wierzycka – Szkoła Podstawowa w Zalesiu,

II miejsce – Aleksandra Franczyk – Szkoła Podstawowa w Zasadnem oraz Julia Sopata – Szkoła Podstawowa w Zalesiu,

III miejsce – Julia Gierczyk – Szkoła Podstawowa w Zasadnem i Maria Plewa – Przedszkole Samorządowe w Kamienicy,

Wyróżnienia – Marcelina Adamczyk – Szkoła Podstawowa nr 2 w Kamienicy, Szymon Ciesielka – Samorządowe Przedszkole w Kamienicy, Helena Franczyk – Szkoła Podstawowa w Zalesiu, Patrycja Gancarczyk – Szkoła Podstawowa w Zalesiu, Gabriela Jasińska – Szkoła Podstawowa nr 2 w Kamienicy, Tomasz Kamiński – Szkoła Podstawowa nr 1 w Szczawie, Pola Łaś – Szkoła Podstawowa nr 2 w Kamienicy, Zofia Łaś – Szkoła Podstawowa nr 2 w Kamienicy, Dawid Mikołajczyk – Zespół Szkoły i Przedszkola w Zbludzy, Magdalena Mrówka – Szkoła Podstawowa w Szczawie, Nikola Potoniec – Szkoła Podstawowa w Zalesiu, Oliwier Potoniec – Szkoła Podstawowa w Zalesiu, Justyna Zubek – Przedszkole Samorządowe w Kamienicy.

Klasy IV-VIII szkół podstawowych:

I miejsce: Julina Groń – Szkoła Podstawowa nr 2  w Kamienicy,

II miejsce: Agnieszka Sopata – Szkoła Podstawowa w Zalesiu,

III miejsce: Jan Faron – Szkoła Podstawowa nr 1 w Szczawie i Maciej Syktus – Zespół Szkoły i Przedszkola w Zbludzy,

Wyróżnienia – Maria Gorczowska – Szkoła Podstawowa w Zasadnem, Magdalena Michalska – Szkoła Podstawowa nr 1 w Szczawie, Aleksandra Rusnak – Szkoła Podstawowa nr 1 w Szczawie.

Osoby pełnoletnie:

I miejsce: Małgorzata Mrówka – Szczawa,

II miejsce: Józefa Wierzycka – Zalesie,

III miejsce: Ewelina Rusnak – Szczawa,

Wyróżnienia: Kinga Groń – Kamienica i Janina Kajzar – Szczawa.

źródło: Urząd Gminy Kamienica; oprac. MAG

fot. GOKSiR w Kamienicy

Zobacz również