Zakończyły się prace konserwatorskie na cmentarzu z I wojny światowej w Kasinie Wielkiej

Zakończyły się prace konserwatorskie na cmentarzu z I wojny światowej w Kasinie Wielkiej

Zakończono prace konserwatorskie przy pomniku głównym znajdującym się na cmentarzu z I wojny światowej w Kasinie Wielkiej – poinformował Urząd Gminy Mszana Dolna. Prace wykonał Stanisław Strzelczyk z Wilczyc.

Zakres prac obejmował wykonanie generalnego remontu pomnika, tj. m.in. oczyszczenie z wszelkiego rodzaju nieczystości i mikroorganizmów, usunięcie wtórnych i wadliwych uzupełnień (kitów), uzupełnienie ubytków, impregnacja środkiem krzemoorganicznym, scalenie kolorystyczne oraz wykonanie odwodnienia zanikowego.

Gmina Mszana Dolna pozyskała na ten cel środki z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego w wysokości 25 000,00 zł w ramach programu rządowego „Groby i cmentarze wojenne w kraju”. Wkład własny gminy wyniósł 7 000,00 zł. Całkowity koszt realizacji zadania pn. „Prace konserwatorskie oraz restauratorskie na Cmentarzu Wojennym nr 364 z okresu I wojny światowej w Kasinie Wielkiej” wyniósł 32 000,00 zł.

Na cmentarzu pochowano żołnierzy, którzy polegli w dniach 4-6 grudnia 1914 roku w walkach pomiędzy wojskiem austriackim, wspomaganym przez oddziały niemieckie, a rosyjskim. Cmentarz położony jest obok Zabytkowej Stacji PKP w miejscowości Kasina Wielka. W 2021 roku Gmina Mszana Dolna wykonała remont mniejszych nagrobków znajdujących się na cmentarzu.

źródło: Urząd Gminy Mszana Dolna; oprac. MAG

fot. Urząd Gminy Mszana Dolna

Zobacz również