Na starodrożu w Laskowej powstanie ścieżka rowerowa

Na starodrożu w Laskowej powstanie ścieżka rowerowa

Na początku stycznia 2024 roku został ostatecznie uregulowany stan prawny nieruchomości stanowiącej starodroże drogi powiatowej w Laskowej.

– Gmina Laskowa stała się właścicielem działki ew. nr 423/3 obr. Laskowa o pow. 1,69 ha na podstawie umowy darowizny, zawartej z powiatem limanowskim. Droga ta zostanie wyremontowana ze środków pochodzących z programu „Polski Ład”. Na tej drodze wyznaczona zostanie ścieżka rowerowa, która będzie się łączyć ze ścieżką rowerową budowaną wzdłuż drogi powiatowej (na wysokości sklepu „Groszek”), tworząc w ten sposób pętlę. Prace ruszą już niebawem – poinformował Urząd Gminy Laskowa.

źródło: Urząd Gminy Laskowa; oprac. MAG

fot. Urząd Gminy Laskowa

Zobacz również