Nowy podział gminy Tymbark na okręgi wyborcze. Zmiany dotyczą Tymbarku i Podłopienia

Nowy podział gminy Tymbark na okręgi wyborcze. Zmiany dotyczą Tymbarku i Podłopienia

Komisarz Wyborczy w Nowym Sączu wydał postanowienie nr 15/2024 w sprawie podziału gminy Tymbark na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Przewidziane w tym akcie zmiany liczby wybieranych radnych dotyczyć będą dwóch miejscowości – Tymbarku i Podłopienia. Wynikają one z faktu zmiany liczby zamieszkujących obie miejscowości mieszkańców. Dotychczas Tymbark był podzielony na 7 okręgów, z których wybieranych było 7 radnych. Z kolei Podłopień był podzielony na 3 okręgi wyborcze, a liczba mandatów wynosiła 3.

Po zmianach zawartych we wspomnianym postanowieniu w Tymbarku liczba okręgów została zmniejszona do 6 i tym samym liczba wybieranych radnych, również została zmniejszona do 6. Natomiast z uwagi na zwiększenie się liczby mieszkańców w Podłopieniu został on podzielony na 4 jednomandatowe okręgi i tym samym wybierani będą tutaj 4 radni.

– W związku tym postanowieniem, dokonane zostały również daleko idące zmiany w numeracji i co najważniejsze, granice poszczególnych okręgów. Tym samym osiedla, przysiółki czy nawet poszczególne numery domów, mogły zostać przydzielone do nowo utworzonych okręgów. Dlatego, apelujemy i bardzo prosimy wszystkich mieszkańców, aby zapoznać się z ww. postanowieniem, w szczególności z nowymi granicami poszczególnych okręgów – poinformował Urząd Gminy Tymbark.

Postanowienie Komisarza Wyborczego znajduje się TUTAJ

źródło: Urząd Gminy Tymbark; oprac. MAG

zdj. poglądowe – Urząd Gminy Tymbark

Zobacz również