Perspektywy 2024. Ogłoszono ranking liceów i techników

Perspektywy 2024. Ogłoszono ranking liceów i techników

Ogłoszono Ranking Liceów i Techników Perspektywy 2024.

W 26. edycji rankingu były analizowane wyniki 1431 liceów ogólnokształcących (spośród 2246) i 1231 techników (spośród 1755), które spełniły kryterium wejścia do rankingu (szkoły, w których maturę w maju 2023 r. zdawało minimum 12 maturzystów oraz w których wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej). W pełnej wersji publikacji dostępnej na stronie www.perspektywy.pl znajduje się lista 1000 najlepszych liceów i 500 najlepszych techników. W zestawieniu znalazły się także szkoły z powiatu limanowskiego.

LICEA

I LO im. Władysława Orkana w Limanowej – 32. miejsce w województwie małopolskim, 281. miejsce w Polsce (srebrny znak jakości),

IV LO im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Limanowej – 88. miejsce w województwie małopolskim, 889. miejsce w Polsce (brązowy znak jakości),

TECHNIKA

Technikum im. ks. prof. Józefa Tischnera w Limanowej – 7. miejsce w województwie małopolskim, 49. miejsce w Polsce (złoty znak jakości),

Technikum w ZS nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej – 15. miejsce w województwie małopolskim, 105. miejsce w Polsce (srebrny znak jakości),

Technikum w ZSTiO im. Jana Pawła II w Limanowej – 47. miejsce w województwie małopolskim, 308. miejsce w Polsce (brązowy znak jakości),

Technikum im. św. Antoniego z Padwy – ZSTI w Mszanie Dolnej – 82. miejsce w województwie małopolskim, powyżej 500. miejsca w Polsce,

Technikum w ZSP im. inż. J. Marka w Mszanie Dolnej – 94. miejsce w województwie małopolskim, powyżej 500. miejsca w Polsce.

Ranking Liceów i Techników Perspektywy jest oparty wyłącznie na obiektywnych i mierzalnych danych pochodzących ze źródeł zewnętrznych (baza SIO, dane dotyczące wyników egzaminu maturalnego z OKE, dane z komitetów głównych olimpiad przedmiotowych). Kryteria Rankingu Liceów 2024 to: wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%) oraz sukcesy w olimpiadach (25%). Po raz kolejny w tej kategorii zostały uwzględnione osiągnięcia w olimpiadach międzynarodowych. Kryteria Rankingu Techników 2024 to: sukcesy szkoły w olimpiadach (20%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30%).

źródło: Perspektywy; oprac. MAG

fot. Perspektywy

Zobacz również