Przewodniczący Michał Liszka o sytuacji komunikacyjnej w Mszanie Dolnej: „Jedna z ważniejszych spraw to rozwiązanie problemu ciągle zakorkowanego miasta”

Przewodniczący Michał Liszka o sytuacji komunikacyjnej w Mszanie Dolnej: „Jedna z ważniejszych spraw to rozwiązanie problemu ciągle zakorkowanego miasta”

Serwis „Rynek Infrastruktury” poinformował, że Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie zamówił opracowanie studium komunikacyjnego obejmującego Mszanę Dolną. Studium ma dać odpowiedź na pytanie, jak powinna się rozwijać sieć dróg krajowych i wojewódzkich na terenie tego miasta.

Głos w tej sprawie zabrał w mediach społecznościowych zabrał przewodniczący Rady Miejskiej, Michał Liszka.

– Mam wielką nadzieję, że spotkania i rozmowy, które były podejmowane z Główną Dyrekcją Dróg Krajowych przyniosą pozytywne rezultaty dla naszego miasta. Jedna z ważniejszych spraw to rozwiązanie problemu ciągle zakorkowanego miasta. Rozwiązanie to musi być wprowadzane kolejno w wielu miejscach naszego miasta. Zaczynając od centrum i głównego skrzyżowania, poprzez skrzyżowanie na Rabkę i rozbudowę dróg wyjazdowych z miasta po rozbudowę dróg osiedlowych i ich połączeń z głównymi arteriami. Główne skrzyżowanie może być zastąpione rondem, jednak według wstępnych, opinii wiązać się to musi z przebudową i rozbudową mostu. Również skrzyżowanie na Rabkę może zostać zastąpione rondem tym bardziej, że inwestycje kolejowe zmienią całkowicie obraz ul. Ogrodowej i skrzyżowanie ul. Ogrodowej z drogą nr 28 zostanie przeniesione dużo bliżej  skrzyżowania na Rabkę. Związane jest to z planowanym peronem, który będzie znacznie dłuższy niż obecnie. Co do obwodnicy Mszany Dolnej, to nie tylko droga na zboczu góry Lubogoszcz, ale rozwiązanie to obejmuje również nowymi połączeniami drogi z Krakowa z drogą do Rabki i drogę z Rabki na Zabrzeż. Z tego co dowiedziałem się w krakowskiej GDDKIA być może będą musiały powstać również tunele. Pomimo tego, że obwodnica to inwestycja ogromnych rozmiarów i widok jej budowy jest tak samo odległy jak 40 lat temu, może ona nie rozwiązać problemu korków w Mszanie Dolnej ze względu na specyfikę naszego miasta. Oprócz ogromnej ilości samochodów, które jadą tranzytem przez nasze miasto, duża część to po prostu okoliczni mieszkańcy, którzy zwyczajnie załatwiają tutaj swoje sprawy, robią zakupy, pracują i uczą się. Dobrze pokazuje obecna sytuacja. Nawet przy zamkniętej 28 ze względu na osuwisko w godzinach szczytu na ul. Piłsudskiego od strony Limanowej potrafi zrobić się korek. Wszystkie te rozwiązania muszą być systematycznie wdrażane, ale według jednego konkretnego planu obejmującego całe miasto. Mam wielką nadzieję, że studium to uwzględni wszystkie możliwości jakie są dostępne, uwzględni dobro mieszkańców i pokaże nam możliwie, jak najwięcej alternatyw rozwiązania tego zakorkowanego problemu. Myślę, że przebudowa skrzyżowań w centrum i w kolejnych latach obwodnica, to rozwiązania konieczne. Tego nam wszystkim życzę w tym nowym roku i w latach następnych – napisał przewodniczący Michał Liszka.

Sprawa problemów komunikacyjnych w Mszanie Dolnej budzi wiele emocji. Ostatnim poważniejszym punktem dyskusji była kwestia projektu drogi łączącej rondo w ciągu ul. Orkana z ul. Marka. Przeciwko przebiegowi tej drogi protestowali mieszkańcy. Podczas sesji pytali radnych, jakie konkretne działania zostały podjęte w celu likwidacji głównej przyczyny korków w Mszanie Dolnej, czyli sygnalizacji świetlnej na głównym skrzyżowaniu. Na prośbę mieszkańców 24 września 2023 roku przesłaliśmy pytania do burmistrz Anny Pękały oraz Rady Miejskiej. Burmistrz Anna Pękała w lakonicznej odpowiedzi stwierdziła, że „w opinii projektantów budowa ronda nie jest zasadna”. Odpowiedź z Biura Rady Miejskiej nie przyszła do dziś.

Zobacz również