W szpitalu rozmawiano o sytuacji epidemiologicznej na terenie powiatu

W szpitalu rozmawiano o sytuacji epidemiologicznej na terenie powiatu

Główny Inspektor Sanitarny Krzysztof Saczek odwiedził limanowski szpital. Wydarzenie było okazją do omówienia spraw związanych zarówno z funkcjonowaniem placówki, jak i stanem zdrowia publicznego w regionie.

Dyrektor Marcin Radzięta mówił o planach rozwoju i modernizacji szpitala, co spowoduje poprawę dostępu do wysokiej jakości opieki zdrowotnej dla mieszkańców regionu.

Oprócz spraw związanych z funkcjonowaniem placówki, rozmawiano także o obecnej sytuacji epidemiologicznej na terenie powiatu i całego województwa małopolskiego.

Spotkanie było również dobrą okazją do oceny współpracy między placówką szpitalną, a organami nadzoru sanitarnego, jak również do podziękowań dla instytucji reprezentowanej przez Krzysztofa Saczkę za jego istotny wkład w zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu.

Główny Inspektor Sanitarny jest niezwykle ważną postacią w dziedzinie ochrony zdrowia publicznego, a jego wizyta w Szpitalu Powiatowym w Limanowej była znaczącą okazją do wymiany informacji oraz do omówienia aktualnych tematów.

Źródło: szpitallimanowa.pl

Zobacz również