Wyniki 28. Przeglądu Grup Kolędniczych z terenu gminy Limanowa

Wyniki 28. Przeglądu Grup Kolędniczych z terenu gminy Limanowa

W świetlicy wiejskiej w Starej Wsi odbył się  28. Przegląd Grup Kolędniczych z terenu gminy Limanowa. Wzięło w nim udział 10 grup kolędniczych, w tym 7 dziecięcych, 1 młodzieżowa i 2 dorosłe.

Przegląd rozpoczęli wójt Jan Skrzekut oraz przewodniczący Rady Gminy Limanowa, Stanisław Młyński.

Oceny występujących dokonała komisja w składzie: Jadwiga Adamczyk  – muzyk, Kierownik Sekcji Dziedzictwa Kulturowego Małopolskiego Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu, główny specjalista ds. muzyki ludowej; Benedykt Kafel – etnograf; Patryk Rutkowski – etnolog.

WYNIKI

Kat. grup dziecięcych:

I miejsce i nagrody po 800 zł – ,,Herody” z Szkoły Podstawowej nr 2 w Męcinie (opiekun – Jadwiga Kuczaj) oraz  Grupa ,, Z gwiazdą” z Szkoły Podstawowej nr 2 w Siekierczynie (opiekunowie – Monika Płachta, Wioleta Setlak – Wojtas),

II miejsce i nagroda 700 zł – ,Nowolecięta” z Nowego Rybia (opiekun – Małgorzata Dudek),

III miejsce i nagrody po 600 zł – ,,Pastuszkowie” z Szkoły Podstawowej nr 1 w Męcinie (opiekun Barbara Sławecka);  Grupa ,,Z gwiazdą” z Szkoły Podstawowej w Kaninie (opiekun – Ewelina Faron),

Wyróżnienia i nagrody po 400 zł – „Starowiejscy Mali Kolędnicy” z Szkoły Podstawowej nr 1 w  Starej Wsi (opiekun – Iwona Koczanowicz) oraz „Kolędnicy z Doliny Łososiny” (opiekun – Danuta Ługowska).

Kat. grup młodzieżowych:

I miejsce i nagroda w wysokości 800 zł otrzymuje –  Grupa „Z gwiazdą” z Szkoły Podstawowej nr 2 w Siekierczynie (opiekunowie – Monika Płachta, Wioleta Setlak – Wojtas).

Kat. grup dorosłych:

I miejsce i nagrody w wysokości po 1500 zł – Grupa ,,Z gwiazdą” z Pasierbca (przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich – Teresa Stanisz) oraz  Grupa „Z turoniem” z zespołu „Kijom Worci” z Pisarzowej (kierownik zespołu – Małgorzata Raczek, kierownik artystyczny/instruktor – Jadwiga Kuczaj),

Na XXIII Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych w Lubomierzu w dniu 20 i 21 stycznia komisja zakwalifikowała: w kategorii  grup dziecięcych: ,,Herody” z Męciny, ,,Z gwiazdą” z Siekierczyny i „Nowolecięta” z Nowego Rybia; w kategorii grup młodzieżowych: „Z gwiazdą” z Siekierczyny; w kategorii grup dorosłych: „Z gwiazdą” z Pasierbca oraz „Z turoniem” z Pisarzowej.

źródło: Urząd Gminy Limanowa; oprac. MAG

fot. Urząd Gminy Limanowa

Zobacz również