Zmarł ks. kan. Józef Maciążka, był proboszczem parafii w Kasince Małej

Zmarł ks. kan. Józef Maciążka, był proboszczem parafii w Kasince Małej

18 stycznia zmarł ks. kanonik Józef Maciążka. W przeszłości był proboszczem parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Kasince Małej.

Ksiądz Józef posługę kapłańską w Kasince Małej pełnił przez 14 lat. Proboszczem był od 2001 do 2015 roku. Dzięki jego staraniom i wytrwałej pracy oraz wzorowej relacji z parafianami wymalowano wnętrze kościoła i wyremontowano organy oraz wszystkie ołtarze, wymieniono posadzkę, a także odnowiono fasadę świątyni. Parafia wzbogaciła się o przestronny, duży parking. Na cmentarzu parafialnym wykonano grobowiec dla księży, a nad nim ołtarz polowy. W tym czasie udało się również zmienić pokrycie na dachu plebanii, postawić budynek gospodarczy, garaże i salkę nad nimi.

Wokół kaplicy na Zagródcu postawiono ogrodzenie i a w jej wnętrzu położono nową posadzkę.

Dbał o sprawy urzędowe regulując kwestie własności dot. mienia powierzonej mu wspólnoty. W dokumentach parafialnych zostawił przejrzysty porządek.

Swoich parafian zawierzył Matce Bożej Nieustającej Pomocy wprowadzając cotygodniowe nabożeństwa z prośbami i podziękowaniami do tej orędowniczki we wszystkich sprawach. Przygotował parafię do jubileuszu 100 – lecia jej istnienia.

Zadbał o porządek na cmentarzu parafialnym i wprowadził Msze św. odprawiane na tej nekropolii w dzień Wszystkich Świętych oraz tydzień po uroczystościach odpustowych w parafii.

Czynił dobro z potrzeby serca. Nie lubił rozgłosu, pomagał po cichu. Widział potrzebujących i w ich wsparcie zaangażował całą wspólnotę wprowadzając bratnią pomoc świąteczną. Jego dobre serce i szczodrość poznali kasinczanie podczas wielkiej powodzi, która dotknęła tę miejscowość w 2014 roku. Pozyskał wówczas pomoc z Caritas Polska, udostępnił pomieszczenia parafialne na potrzeby magazynu darów przekazywanych poszkodowanym parafianom, a dla służb pracujących przy usuwaniu skutków wielkiej wody otworzył drzwi plebanii. Całą akcję wspierał modlitwą, pracą, pomocą rzeczową i finansową. Stał się łącznikiem pomiędzy potrzebującymi a niosącymi wszelką pomoc.

Był niezwykle skromnym człowiekiem o wielkim sercu. Niedoścignionym wzorem człowieka, księdza, gospodarza, uczciwego, sumiennego, bez reszty oddanego Bogu i ludziom, niosącego pomoc, modlitwę, czyny. Niezwykłego w swojej prostocie, estety i pedanta, wyróżniającego się inteligencją, poczuciem piękna do spraw duchowych i materialnych oraz wysoką kulturą osobistą przejawiającą się w każdym geście, słowie, czynie, zachowaniu i relacjach. Nie przywiązywał wagi do swoich wygód, nie gromadził rzeczy osobistych. Wartość stanowiło dla niego mienie powierzonej mu wspólnoty.

W 2008 roku odznaczony został Złotym Krzyżem Zasługi za działalność społeczną i charytatywną. W 2016 odebrał pierwszy stopień oficerski, podporucznika rezerwy, za swój przymusowy pobyt w wojsku. W 2017 roku otrzymał wyróżnienie „Za zasługi dla Gminy Mszana Dolna” za swoją pracę i działalność społeczną przyczyniającą się do rozwoju tego samorządu.

Po przejściu na emeryturę pozostał w Parafii p.w. Nawiedzenia NMP w Kasince Małej. Od 2017 r. mieszkał w Domu Księży Emerytów w Makowie Podhalańskim.

Źróło UG Mszana Dolna, Magdalena Polańska

Zobacz również