Znamy nazwiska nowych wicewojewodów

Znamy nazwiska nowych wicewojewodów

Premier Donald Tusk powołał z dniem 15 stycznia 2024 r. Elżbietę Achinger na stanowisko I wicewojewody małopolskiego i Ryszarda Śmiałka na stanowisko II wicewojewody małopolskiego.

– Bardzo się cieszę, że te dwa stanowiska zostały obsadzone doświadczonymi osobami. Przed nami wiele pracy, aby wzmocnić więzi łączące rząd z samorządem. Nowo powołanym Państwu Wicewojewodom życzę nieustającej satysfakcji z wypełnianych obowiązków – mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

Elżbieta Achinger, która objęła stanowisko I wicewojewody małopolskiego, urodziła się w 1957 roku. Jest absolwentką studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przez 14 lat pracowała jako kurator sądowy w Sądzie Wojewódzkim. W latach 2002-2006 była radną Rady Miejskiej w Wieliczce, a także wieloletnią radną Sejmiku Województwa Małopolskiego. W latach 2012-2015 pełniła mandat posła na Sejm RP.

– To ogromny zaszczyt być powołaną na stanowisko wicewojewody małopolskiego. Dziękuję Panu Premierowi za zaufanie. Wierzę, że wspólnie będziemy skutecznie łączyć i rozwijać naszą piękną Małopolskę – mówi Elżbieta Achinger, I wicewojewoda małopolski.

Ryszard Śmiałek – II wicewojewoda małopolski – urodził się w 1976 roku. Jest absolwentem ekonomii i filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim. W swojej bogatej karierze zawodowej pełnił liczne funkcje menedżerskie w wielu podmiotach polskich, międzynarodowych i samorządowych. Posiada wiele uprawnień z zakresu zarządzania.

– Reprezentowanie rządu w terenie to nie lada wyzwanie, ale cieszę się, że będę mógł je realizować i swoim doświadczeniem wspomagać cały Urząd Wojewódzki i mieszkańców Małopolski. Dziękuję za zaufanie – mówi II wicewojewoda Ryszard Śmiałek.

***
Wicewojewodę powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek wojewody. Wojewoda określa, w formie zarządzenia, zakres kompetencji i zadań wykonywanych przez wicewojewodów.

O kwestię podziału zadań wojewoda Krzysztof Jan Klęczar pytany był podczas jednej z rozmów w Radiu Kraków.

– Ja jestem demokratą. Mam pewne przemyślenia, których kompetencji nie oddam. Kwestie finansowe, kadrowe, zarządzania kryzysowego, rolnictwa i zdrowia są mi bliskie, dlatego te tematy chciałbym zostawić sobie. Podział nastąpi na drodze dialogu. Dlatego z pewnymi decyzjami czekam. Zdecydujemy razem – odpowiedział wojewoda Klęczar.

Źródło: www.malopolska.uw.gov.pl

Zobacz również